Gelre ziekenhuizen bereidt zich voor op herstarten uitgestelde zorg

30 April 2020

In Gelre ziekenhuizen werken we hard aan het opstarten van de uitgestelde noodzakelijke zorg. Zo willen we patiënten waarvoor langer uitstel van behandeling schadelijk is, zo snel mogelijk helpen binnen de beschikbare zorgcapaciteit.

gebouwen Gelre Apeldoorn en Gelre Zutpen

Daarbij willen we zowel patiënten en bezoekers als ook onze medewerkers een veilige (werk)omgeving bieden. Dat doen we op basis van de landelijke richtlijnen zoals van het RIVM en de Federatie Medisch Specialisten. Daarvoor treffen we nu een aantal maatregelen om patiënten goed en veilig te kunnen ontvangen.

Onderdeel is het toepassen van de anderhalve meter afstand tussen patiënten, bezoekers en medewerkers. Hiervoor worden er in onze gebouwen aanduidingen geplaatst zodat duidelijk is waar u kunt lopen en gaan zitten. Ook houden we rekening met een efficiënt gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen in situaties waarin dit strikt noodzakelijk is voor uzelf of onze zorgverleners, vanwege de beperkte beschikbaarheid.

Triageposten voor ontvangst patiënten

Op dit moment wordt ook op het voorterrein van Gelre Apeldoorn een triagepost gebouwd zoals deze al op het voorterrein van Gelre Zutphen staat (witte tent). Deze zijn in de loop van volgende week operationeel. Vanaf dat moment wordt bij alle patiënten (en hun evt. begeleider) die naar het ziekenhuis komen een triage gedaan. Dit betekent dat zij een vraag krijgen over welke gezondheidsklachten zij hebben en dat hun temperatuur wordt gemeten via een oorthermometer. Is er een mogelijke verdenking op het nieuwe coronavirus dan krijgt de patiënt een mondneusmasker en instructie hoe zij naar de afdeling van hun afspraak kunnen gaan. Is er geen verdenking dan is dat niet nodig. In de centrale hal en bij de afdeling staan dan handenalcoholpompjes voor desinfectie van de handen.

Alle patiënten die binnenkort een afspraak krijgen in het ziekenhuis worden daarover gebeld of krijgen een afspraakbrief met instructies. Het is dus niet nodig om zelf het ziekenhuis te bellen om te vragen wanneer uw afspraak is. Zonder afspraak kunt u niet naar het ziekenhuis komen, behalve voor bloedprikken.

Ook radiologische onderzoeken op afspraak

Heeft uw huisarts of medisch specialist u verwezen voor een (vervolg)onderzoek bij afdeling radiologie? Dan kunt u ook daar alleen terecht op afspraak. Hiervoor belt u met afdeling radiologie van het Gelre

Zie ook