Sterftecijfers | Gelre ziekenhuizen
alert
Voorkom verspreiding infectieziekten

Welkom in Gelre. Help ons verspreiding van infectieziekten zoals griep en het coronavirus te voorkomen: klik hier

alert
Afspraak in Gelre Apeldoorn of Zutphen?

Dan meldt u zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Lees meer en bekijk de film over aanmelden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Sterftecijfers

Gelre ziekenhuizen heeft over het jaar 2021 een sterftecijfer van 100. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde (= 100).

Wat is de HSMR?

De sterftecijfers worden gemeten aan hand van de HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio). Deze HSMR is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer klinische patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde.

Gelre ziekenhuizen heeft over het jaar 2020 een sterftecijfer van 92, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 91 - 109. Dit betekent dat de werkelijke sterfte in 2020 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Over de periode van 2019 - 2021 is de HSMR 97 met een betrouwbaarheidsinterval van 92 - 102, hierin wordt niet significant afgeweken van het landelijk gemiddelde.

De HSMR is een optelsom van sterftecijfers van vijftig diagnosegroepen (SMR’s), die ongeveer 80% van de ziekenhuissterfte veroorzaken.

Betrouwbaarheidsinterval

Een betrouwbaarheidsinterval bestaat uit twee cijfers: een ondergrens en een bovengrens. Liggen deze cijfers beide onder de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis statistisch bewezen (significant) onder het landelijk gemiddelde. Er zijn dan minder patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Liggen deze twee cijfers beide boven de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis bovengemiddeld. Ligt een van de cijfers van het betrouwbaarheidsinterval onder de 100 en de ander erboven, dan wijkt het sterftecijfer niet bewezen af van het landelijk gemiddelde. Als de twee cijfers van het betrouwbaarheidsinterval ver uit elkaar liggen, dan is het sterftecijfer minder bruikbaar.

Wat is de SMR?

Een Standardized Mortality Ratio (SMR) is vergelijkbaar met de HSMR, alleen dan per diagnosegroep. De SMR geeft de verhouding aan van de werkelijke (waargenomen) sterfte in een ziekenhuis en de verwachte sterfte voor een bepaalde diagnosegroep. De SMR-cijfers worden over drie jaar (2019 – 2021) weergegeven in verband met de lage aantallen.

Door COVID-19 bijzonder jaar

Het jaar 2021 was door COVID-19 een bijzonder jaar. Het heeft veel gevraagd van iedereen en zeker ook van de zorg. In de HSMR-rapportage zijn patiënten overleden door COVID-19 niet meegerekend in de sterftecijfers. Wel is een aparte rapportage van de COVID-19 gemaakt. Gelre ziekenhuizen heeft daarbij een SMR van 84 (68-102).

Bekijk hier de volledige HSMR-rapportage en de aparte COVID-19 rapportage.

Vergelijken is niet altijd mogelijk

De HSMR-rapportage helpt ons om de geleverde zorg te evalueren. Met deze rapportage doen we gericht dossieronderzoek en zoeken we naar verbetermogelijkheden. De cijfers vergelijken met andere ziekenhuizen is echter niet altijd mogelijk. Een aantal factoren die van invloed is op de cijfers, is per ziekenhuis niet gelijk. Zo heeft Gelre ziekenhuizen relatief veel “verkeerde bed”-patiënten, omdat doorstroom naar andere zorginstellingen regelmatig moeizaam verloopt.

De HSMR voor 2021 zou, als we daar rekening mee zouden houden, bijvoorbeeld geen 100, maar 96 zijn geweest. Daarnaast registreert niet elk ziekenhuis op dezelfde wijze, wat de cijfers ook kan beïnvloeden. Dit neemt niet weg dat Gelre ziekenhuizen de HSMR-rapportage zeer waardevol vindt en hier dankbaar gebruik maakt om onze zorg nog beter voor elkaar te krijgen.

Complementary Content
${loading}
Scroll