Sterftecijfers | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Sterftecijfers

Gelre ziekenhuizen heeft over het jaar 2020 een sterftecijfer van 92. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Wat is de HSMR?

De sterftecijfers worden gemeten aan hand van de HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio). Deze HSMR is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer klinische patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde.

Gelre ziekenhuizen heeft over het jaar 2020 een sterftecijfer van 92, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 84 - 101. Dit betekent dat de werkelijke sterfte in 2020 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Over de periode van 2018 - 2020 is de HSMR 96 met een betrouwbaarheidsinterval van 91 - 101, hierin wordt niet significant afgeweken van het landelijk gemiddelde. 

De HSMR is een optelsom van sterftecijfers van vijftig diagnosegroepen (SMR’s), die ongeveer 80% van de ziekenhuissterfte veroorzaken.

Betrouwbaarheidsinterval

Een betrouwbaarheidsinterval bestaat uit twee cijfers: een ondergrens en een bovengrens. Liggen deze cijfers beide onder de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis statistisch bewezen (significant) onder het landelijk gemiddelde. Er zijn dan minder patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Liggen deze twee cijfers beide boven de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis bovengemiddeld. Ligt een van de cijfers van het betrouwbaarheidsinterval onder de 100 en de ander erboven, dan wijkt het sterftecijfer niet bewezen af van het landelijk gemiddelde. Als de twee cijfers van het betrouwbaarheidsinterval ver uit elkaar liggen, dan is het sterftecijfer minder bruikbaar.

Wat is de SMR?

Een Standardized Mortality Ratio (SMR) is vergelijkbaar met de HSMR, alleen dan per diagnosegroep. De SMR geeft de verhouding aan van de werkelijke (waargenomen) sterfte in een ziekenhuis en de verwachte sterfte voor een bepaalde diagnosegroep. De SMR-cijfers worden over drie jaar (2018 - 2020) weergegeven in verband met de lage aantallen. 

Bekijk hier de volledige HSMR-rapportage over de sterftecijfers van Gelre ziekenhuizen.

Vergelijken is moeilijk

Gelre ziekenhuizen is van mening dat HSMR vooralsnog geen goede maat is om kwaliteit van zorg in uit te drukken of voor onderlinge vergelijking. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de HSMR op een aantal factoren onvoldoende corrigeert, bijvoorbeeld op heropnames, bijzondere patiëntenkenmerken, de ernst van de aandoening en risicovolle verrichtingen. Bovendien registreert niet elk ziekenhuis op dezelfde wijze.

Wij vinden het belangrijk om te weten of we lessen kunnen trekken uit dossiers van overleden patiënten. Een commissie van Gelre ziekenhuizen maakt daarom op systematische wijze een analyse van dossiers van overleden patiënten in het ziekenhuis. Waar nodig worden op basis van deze analyses het beleid en de protocollen aangepast.

Complementary Content
${loading}
Scroll