Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid meten | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid meten

Wilt u weten welke kwaliteit Gelre ziekenhuizen biedt? Of wilt u Gelre ziekenhuizen vergelijken met andere ziekenhuizen? Elk ziekenhuis houdt veel gegevens bij over de kwaliteit van zorg, zoals de resultaten van een operatie. De interpretatie van deze gegevens is soms lastig. Op Ziekenhuischeck.nl wordt een deel van deze gegevens getoond. Deze gegevens is Gelre wettelijk verplicht aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast kunt u op de website van ziekenhuischeck ook de patiënttevredenheidsscore vinden. Dit cijfer is afkomstig van een landelijk onderzoek dat jaarlijks door de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) uitgevoerd wordt.

Naast het landelijke onderzoek voert Gelre zelf ook uitgebreidere patiënttevredenheidsmetingen uit en gebruikt deze om de zorg verder te verbeteren.

Interne beoordeling op kwaliteit en veiligheid

Daarnaast voeren we regelmatig zélf interne beoordelingen uit op kwaliteit en veiligheid. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde interne audit. Collega’s van verschillende disciplines worden opgeleid tot auditors. Zij doen een interne audit op basis van interne of externe normen op een andere afdeling, dan waar zij zelf werken. Op basis van de evaluatie van deze interne audit verbeteren afdelingen ook zelf steeds verder de kwaliteit. Zo leren we met elkaar en van elkaar en werken we aan een klimaat van continue verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg.

Voor interne kwaliteitsdoeleinden kunnen wij ook vragenlijsten voorleggen aan patiënten.
Daarnaast zijn er visitaties (kwaliteitsmetingen door externe partijen) waarbij dossiers worden ingezien met inachtneming van de privacy regelgeving.

Qualicor Europe

Naast interne beoordeling op kwaliteit vinden we externe beoordeling belangrijk. Het Qualicor Europe, voorheen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) controleert regelmatig of Gelre ziekenhuizen aan de hoge kwaliteitseisen voldoet. In 2023 is Gelre voor het laatst beoordeeld en geslaagd. Hiermee mogen wij onze accreditatiestatus continueren tot 2028. Lees er meer over in dit nieuwsbericht


Complementary Content
${loading}
Scroll