Invullen aanvraagformulieren | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Invullen aanvraagformulieren

Voor een correcte inhoudelijke en efficiënte administratieve afwerking van uw aanvraag met betrekking tot microbiologisch onderzoek is het noodzakelijk dat de volgende gegevens betreffende de patiënt en de aanvraag op het aanvraagformulier zijn vermeld:


Persoonsgegevens van de patiënt

Patiëntennummer, naam en voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, BSN, verzekering en verzekeringsnummer.

Aanvragend arts

Naam, woonplaats en telefoonnummer.

Instelling

Naam instelling, woonplaats, verpleegafdeling of polikliniek.

Datum afname materiaal

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderzoek te kunnen verwezenlijken is het van belang om het materiaal zo snel mogelijk na afname bij het laboratorium te bezorgen. Om deze reden kunnen materialen voor kweek waarvan blijkt dat tussen afname en ontvangst een tijd van 72 uur is verstreken niet meer in behandeling worden genomen.

Klinische gegevens

Zonder aanwezigheid van klinische gegevens kan geen optimaal gericht onderzoek worden verricht. Op basis van deze gegevens worden de kweekresultaten en serologische uitslagen geïnterpreteerd en verder afgehandeld.

Recent antibioticagebruik

Recent antibioticagebruik beïnvloedt de kweekprocedure en de interpretatie van het resultaat. Bij resistentie voor het gegeven antibioticum kan de behandelend arts daarvan op de hoogte worden gesteld.

Soort / herkomst / wijze afname materiaal

Dit is van belang bij het inzetten en beoordelen van kweken.

Gewenst onderzoek

Bijvoorbeeld onderzoek middels banale kweek, PCR, op parasieten, antistofbepaling, op virussen, etc.

Complementary Content
${loading}
Scroll