Privacybeleid voor mailings | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Privacybeleid voor mailings

Als patiënt ontvangt u alleen mailings van Gelre ziekenhuizen in het kader van uw behandeling (via de polikliniek of afdeling waar u onder behandeling bent) en/of een verzoek om deelname aan patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek (tenzij u op voorhand hebt aangegeven niet te willen meewerken aan onderzoek).

Gelre ziekenhuizen maakt hiervoor gebruik van relevante info uit uw dossier, waarbij we alle regels rondom privacy in acht nemen. Lees meer over uw rechten en plichten als patiënt op onze website. 

Heeft u zich als patiënt zelf aangemeld voor een andere mailing van Gelre ziekenhuizen? Dan sturen wij u deze ook toe. U kunt zich altijd hiervoor afmelden via de link ‘Afmelden’ onderaan de mailing. Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Lees dan ons privacystatement.

Voor ketenpartners en andere relaties

Wij verzamelen uw gegevens in het kader van onze mailings, omdat u een ketenpartner of andere gewaardeerde relatie van ons bent. Om u op maat gemaakte updates, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen die specifiek voor u relevant zijn (verder te noemen onder de verzamelnaam: mailings) te kunnen toesturen, verwerken wij uw persoonsgegevens in onze klantrelatiebeheer systeem (CRM-systeem).

In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u - in het kader van deze mailings - verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden dat gebeurt en met welke partijen wij uw gegevens delen. Daarnaast bevat dit privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Dit privacybeleid maakt deel uit van ons privacy statement »

Hoe verzamelen wij uw gegevens en waarom?

Wij kunnen op de volgende manieren informatie over u verzamelen:

  • rechtstreeks van u, bijvoorbeeld de informatie die u aan ons hebt verstrekt bij uw aanmelding voor onze mailings
  • uit andere bronnen, bijvoorbeeld via persoonlijke contacten, uw (voormalige) werkgever of collega’s
  • uit openbare bronnen, bijvoorbeeld LinkedIn of de website van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze mailings op basis van twee rechtsgronden: 1) uw toestemming en 2) ons gerechtvaardigd belang.

Ons gerechtvaardigd belang vertaalt zich in onze doelstelling om relevante, actuele ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg, innovatie in de zorg, wetenschappelijk onderzoek en medische, paramedische en verpleegkundige opleidingen te communiceren en onze relaties uit te nodigen voor evenementen. Daarnaast streven wij ernaar om alleen relevante mailings te versturen, onze database up-to-date te houden en waar het kan u persoonlijk aan te spreken. Bovendien gebruiken wij de door u verstrekte informatie om de ontvangers van onze mailings beter te begrijpen en om onze mailings en service te verbeteren. Als wij van mening zijn dat een betreffende mailing niet op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang” verstuurd kan worden, dan zullen wij hiervoor uw toestemming vragen.

In onderstaand schema staat welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden.

Doeleinden verzamelen persoonsgegevens

Naam (initialen)*
om u op de juiste wijze aan te schrijven 

Adres (zakelijk)
om contact met u op te nemen

Functie of beroep
om u correct aan te schrijven en eventueel onze mailings te personaliseren

Titelatuur
om u op de juiste wijze aan te schrijven

E-mailadres*
om contact met u op te nemen en om u onze mailings te sturen

Nummer vaste en mobiele telefoon
om contact met u op te nemen

Geslacht
om u op de juiste wijze aan te schrijven

Bedrijf of organisatie
om u te koppelen aan onze zakelijke relatie en/of de naam van uw bedrijf/organisatie op uw naambadge te vermelden bij evenementen 

Opt-in/op-out voor mailings
om een opt-in/opt-out die u aan ons hebt doorgegeven, juist te registreren en af te handelen, zodat onze mailings aan uw uitdrukkelijke wensen worden aangepast en u geen ongewenste mailings ontvangt

Of u de mailing hebt geopend en/of op één of meer links in de mailing heeft geklikt
om te analyseren of onze mailings goed worden gelezen en onze mailings te verbeteren

Wij zijn verplicht de met een asterisk (*) gemarkeerde persoonsgegevens te verwerken om u de mailings te kunnen sturen. Natuurlijk kunt u weigeren om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Houdt u er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat wij u de mailings niet kunnen sturen of dat wij u niet correct kunnen aanschrijven in de mailings.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat contractuele waarborgen zijn geïmplementeerd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met de partij die ons CRM-systeem verzorgt waarin uw persoonsgegevens worden vastgelegd (Perfectview) en met de partij die ons mailing verzendsysteem verzorgt (Mailplus). In deze verwerkersovereenkomsten zijn beperkingen opgenomen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen ten aanzien van de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de hierboven genoemde persoonsgegevens totdat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen, totdat wij stoppen met het verzenden van de mailings of als blijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer wij na verzending een foutmelding krijgen).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

U kunt zich altijd afmelden voor onze mailings of uw voorkeuren veranderen door te klikken op de link ‘aanmelden’ of ‘afmelden’ die onderaan elke mailing staat. Daarnaast heeft u het recht om:

  • informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen;
  • uw persoonsgegevens te corrigeren;
  • uw persoonsgegevens te laten wissen (‘het recht om vergeten te worden’);
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u (een of meerdere van) uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie van Gelre ziekenhuizen (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Gebruik van cookies in mailings

In onze mailings wordt gebruik gemaakt van tracking cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Wij gebruiken deze statistieken om onze mailings voortdurend te verbeteren, zodat wij u relevante inhoud kunnen aanbieden.

Als u zich aanmeldt voor onze mailings, dan zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in een van deze mailings ervoor zorgen dat u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Dit betekent dat wij kunnen zien of u onze mailing opent. Als u dat niet wilt, kunt u zich afmelden voor onze mailings of de instellingen van uw browser aanpassen, zodat deze cookies weigert.

Vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in het kader van onze mailings? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie van Gelre ziekenhuizen via: (055) 581 80 41 of communicatie@gelre.nl

Gegevensbescherming

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op deze webpagina, de Functionaris Gegevensbescherming bereikt u via dit contactformulier.


© Copyright Gelre ziekenhuizen 2024

Complementary Content
${loading}
Scroll