Tijd voor écht contact met de patiënt | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Tijd voor écht contact met de patiënt

Niet alle patiënten met een psychiatrisch probleem komen op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Het gaat om de combinatie van een psychiatrische stoornis en een lichamelijke aandoening. De psychiatrische stoornis staat op de voorgrond.

Verpleegkundige Esther Boom
Lees verderarrow

Verpleegkundige Esther Boom legt uit: “Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een depressie en daarbij ernstig ontregelde diabetes of mensen met COPD en daarbij een angststoornis. Maar ook mensen die een grote wond hebben die niet wil genezen en daarbij stemmingsklachten hebben of denken aan zelfmoord. Allerlei soorten mensen dus met heel uiteenlopende geestelijke en lichamelijke problemen.”

Opname met een doel

De patiënt maakt een bepaalde fase door op de MPU. Doel is dat de opname zo kort mogelijk duurt. “Het is niet gezond voor mensen om lang in het ziekenhuis te zijn”, verduidelijkt Esther. “Bij opname spreken we meteen een ontslagdatum af. Dan heb je een doel om naartoe te werken. We bekijken elke week of die ontslagdatum nog haalbaar is. Mensen komen hier meestal zo’n drie tot zes weken. Iedereen verlaat de MPU met een goed plan voor het vervolg. Dat kan zijn naar huis met aanvullende therapie of naar een GGZ-instantie als langduriger opname voor de psychische aandoening noodzakelijk is.”

Onderscheidend in zorg voor moeder en kind

Op de vraag waar de MPU nou echt goed in is, antwoordt Esther: “Zorg voor en begeleiding van moeder en kind. Dat doen we op de POP-poli waarin psychiater, obstetrist (gynaecoloog), pediater (kinderarts) en diverse betrokken hulpverleners samenwerken om moeder en kind de beste zorg te bieden tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. En op de Moeder Baby Unit (MBU) waar vrouwen samen met hun kind kunnen herstellen van bijvoorbeeld postpartum psychose. Dit is een tijdelijke toestand net na de bevalling waarin door waanideeën en hallucinaties het contact met de werkelijkheid verloren raakt. Om de kersverse moeders geen valse start te laten maken, geven wij ze met een opname op de MBU extra begeleiding en steun. Ik denk dat de Apeldoornse MPU zich met deze speciale zorg onderscheidt van andere psychiatrische zorgunits in Nederland.”

Bijzonder trots

“Geen dag is hetzelfde door de enorme diversiteit in zowel lichamelijke als geestelijke aandoeningen”, vervolgt Esther over haar werk op de MPU. “Verder vind ik het fijn dat we genoeg tijd hebben voor de patiënt om echt contact te maken. Onze patiënten zijn gebaat bij aandacht voor hun situatie waarbij je tijd hebt voor een goed gesprek. Wij zijn hierin geschoold net als in alle medisch lichamelijke handelingen die we hier moeten doen. De laatste jaren hebben we daarin een mooie ontwikkeling doorgemaakt waardoor we op alle gebieden kwalitatief goede zorg kunnen geven. Daar ben ik bijzonder trots op.”

Lees ook het ervaringsverhaal van Johan op onze afdeling MPU (voorheen: afdeling Psychiatrie). Hij werd hier opgenomen vanwege een depressie.

Complementary Content
${loading}
Scroll