K.M. (Marieke) Paarlberg | Gelre ziekenhuizen
alert
Voorkom verspreiding infectieziekten

Welkom in Gelre. Help ons verspreiding van infectieziekten zoals griep en het coronavirus te voorkomen: klik hier

alert
Afspraak in Gelre Apeldoorn of Zutphen?

Dan meldt u zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Lees meer en bekijk de film over aanmelden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

K.M. (Marieke) Paarlberg

Gynaecoloog

"Vrouwelijke patiënten en hun partners begeleiden op belangrijke momenten in hun leven drijft mij in de verloskunde en gynaecologie. Zorgvuldig luisteren en maatwerk vind ik erg belangrijk. Graag werk ik daarbij goed samen, natuurlijk met de patiënt en haar partner en binnen het eigen team. Maar ook binnen en buiten het ziekenhuis, met zorgverleners die kunnen helpen om samen de best mogelijke zorg te geven. Het tegelijkertijd goed opleiden van jonge artsen vind ik inspirerend."

Aandachtsgebieden

 • Verloskunde
 • Prenatale diagnostiek
 • Psychosomatiek
 • Seksuologie
 • Opleider

Opleiding en werkervaring

Opleidingen

 • Opleiding Verloskunde en Gynaecologie aan VU Medisch Centrum Amsterdam en Medisch Centrum Alkmaar
 • Onderzoeker aan Vrije Universiteit Amsterdam. Promotie in 1999
 • Geneeskunde aan Universiteit Maastricht

Werkervaring

 • Gynaecoloog Gelre ziekenhuizen Apeldoorn; 2001-heden
 • Opleider voor de opleiding tot gynaecoloog en tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) 2010-heden
 • Voorzitter geweest van diverse besturen: Werkgroep Psychosomatische Verloskunde en Gynaecologie (WPOG), International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG) en Stichting Mind2Care
 • Trainer Academie Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie 2015 heden
 • Organisatie van en bijdragen aan diverse nationale en internationale congressen en symposia

Beroepsvereniging en nevenactiviteiten

 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG: artsenfederatie)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie       
 • Werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten
 • Werkgroep Foetale Echoscopie
 • Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie
 • Werkgroep Kindergynaecologie
 • Werkgroep Klinische Verloskunde
 • International Association of Women’s Mental Health (IAWMH)
 • International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
 • Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG)
 • Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) 
 • Lid Stuurgroep Kansrijke Start van het Ministerie van Volksgezonheid, Welzijn en Sport (VWS) 2019-heden
 • Lid Landelijke Coalitie Kansrijke Start van het Ministerie van VWS o.l.v. minister Hugo de Jonge 2018-heden

Lees het interview van Marieke Paarlberg in de voortgangsrapportage van Kansrijke Start (juli 2020). Hierin vertelt zij dat in Apeldoorn professionals de handen ineen hebben geslagen om kwetsbare zwangeren en ouders de helpende hand te bieden.

BIG-nummer

49031043301

Complementary Content
${loading}
Scroll