Wat doen we met lichaamsmateriaal? | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Wat doen we met lichaamsmateriaal?

De arts kan voorstellen om lichaamsmateriaal van u te laten onderzoeken, zoals bloed, urine, of een stukje weefsel. Dit onderzoek gebeurt in het ziekenhuis door de afdelingen Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Medische Microbiologie en Infectiepreventie van Eurofins Gelre en/of afdeling Klinische Pathologie.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Als niet al het weefsel wordt gebruikt voor microscopisch onderzoek (bijvoorbeeld weefsel verkregen bij een grotere operatie), wordt dit lichaamsmateriaal na 3 maanden vernietigd volgens geldende regelgeving. Microscopische preparaten en in paraffine ingebed weefselmateriaal worden gearchiveerd. Dit kan gebruikt worden voor primair of uitgesteld primair gebruik om diagnoses te stellen. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, wordt overgebleven lichaams- of weefselmateriaal soms gebruikt voor:

 • wetenschappelijke doeleinden
 • het verbeteren van onderzoeksmethoden
 • lesmateriaal voor nieuwe en toekomstige medewerkers

In de wet wordt dit 'nader gebruik' genoemd. Dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ is alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerd materiaal. Het gebruik van deze materialen gebeurt anoniem. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is te achterhalen dat het materiaal van u afkomstig is. Als het belangrijk is dat uw persoonsgegevens wel kenbaar blijven, wordt altijd uw toestemming gevraagd.

'Nader gebruik' is alleen door de wet toegestaan bij overgebleven of gearchiveerd materiaal. Er wordt dus nooit, zonder uw toestemming, extra materiaal afgenomen dan nodig is voor het gevraagde onderzoek.

Bewaren lichaamsmateriaal

Cel- en weefselmateriaal dat gebruikt is voor pathologisch (microscopisch) onderzoek wordt binnen de pathologie laboratoria tenminste gedurende 30 jaar bewaard conform richtlijnen van de beroepsgroep en volgens wettelijke bepalingen. Op basis van gearchiveerd materiaal is het mogelijk om ook in een later stadium pathologische diagnoses te stellen, diverse onderzoeken te doen en nieuwe therapieën te ontwikkelen. Het beheer van het gezamenlijke geautomatiseerde archief van de pathologie laboratoria in Nederland is in handen van PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief).

Bezwaar maken?

Heeft u bezwaar tegen het 'nader gebruik' van uw lichaamsmateriaal? Dan kunt u dit kenbaar maken:

Wanneer u bezwaar heeft wordt het materiaal zodanig gemarkeerd, dat uw lichaamsmateriaal niet nader wordt gebruikt. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie staan verschillende folders en brochures over uw rechten. Ook vindt u er formulieren waarmee u uw bezwaar kenbaar kunt maken.

Afnemen lichaamsmateriaal

 • Uw huisarts of behandelend arts is verantwoordelijk voor het bij u (laten) afnemen van lichaamsmateriaal. Zoals bijvoorbeeld weefsel of haar.
 • U kunt zelf bloed laten prikken bij de prikpunten van Klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium.

Inleveren lichaamsmateriaal

Tijdens kantooruren kunt u het lichaamsmateriaal met bijbehorend aanvraagformulier inleveren. Dat kan bij alle prikpunten van het Klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium van Eurofins Gelre.

MRSA en/of BRMO kweken kunt u alleen inleveren bij de laboratoria in Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen. Lichaamsmateriaal kunt u ook per post verzenden. Dat kan maandag t/m donderdag tot 17.00 uur. Gebruik de daarvoor bestemde verzendetuis.

U moet het lichaamsmateriaal én het aanvraagformulier van de volgende gegevens voorzien (met een patiëntsticker of zelf noteren):

 • Uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, adres, BSN, verzekeringsgegevens)
 • De aanvragend arts
 • De datum waarop het lichaamsmateriaal is afgenomen
 • De klinische gegevens
 • Of er sprake is van recent antibioticumgebruik

Welke onderzoeken doen we met lichaamsmateriaal?

 • Bacteriologisch onderzoek
 • Moleculaire diagnostiek (PCR)
 • Mycologisch onderzoek
 • Parasitologisch onderzoek
 • Infectieziektenserologisch onderzoek
 • Epidemiologisch onderzoek

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt binnen 2 tot 5 werkdagen de uitslag van het onderzoek. Uw huisarts of specialist neemt hierover contact met u op.

Complementary Content
${loading}
Scroll