Toestemmingen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Toestemmingen

Gelre ziekenhuizen houdt een digitaal medisch dossier van u bij, het elektronisch patiëntendossier (EPD). Zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling in Gelre ziekenhuizen hebben inzage in uw dossier. Gelre biedt de mogelijkheid om uw medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, een medisch specialist uit een ander ziekenhuis en uw apotheek. Hiervoor is uw toestemming nodig. Waarom het voor uw behandeling belangrijk is om toestemming te geven en hoe u dat doet, leest u op deze pagina.

Waarom toestemming geven voor uitwisselen van medische gegevens?

Gelre werkt ook samen met andere ziekenhuizen en zorgorganisaties die bijvoorbeeld zorg in de wijk of thuissituatie aanbieden. Ook stemt Gelre de zorg met uw huisarts af en stuurt bijvoorbeeld een recept voor medicijnen naar uw apotheek. Of u komt door een blessure of ongeval onverwacht terecht bij een andere medisch specialist, de huisartsenpost of een andere apotheek.

Dan is het belangrijk dat iedere zorgverlener bij wie u komt snel uw medische gegevens kan inzien. Dit kan fouten in uw behandeling voorkomen. En u krijgt sneller de juiste zorg. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) verplicht zorgverleners om medische gegevens digitaal met elkaar uit te wisselen. Dit mag alleen als dit veilig gebeurt én als u hiervoor toestemming geeft. Of u toestemming geeft bepaalt u zelf.

Welke medische gegevens uitwisselen?

Gelre kan met uw toestemming een samenvatting van gegevens uit uw dossier delen met andere zorgverleners. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Uw allergieën, diagnoses en eerdere behandelingen;
  • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt, die bij Gelre bekend zijn;
  • Uitslagen en verslagen van onderzoeken die bij Gelre zijn uitgevoerd, zoals bloedonderzoek;
  • Eventueel geplande afspraken voor polikliniek, operaties en opnames.

Met wie medische gegevens delen?

Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling kunnen inzage krijgen in uw medisch dossier. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft krijgen huisartsen, apothekers en medisch specialisten toegang tot uw medische gegevens. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgverleners bij. Denk daarbij aan tandartsen, laboratoria en trombosedienstartsen. Zorgverzekeraars en arbo-artsen zijn uitgesloten van inzage.

U kunt altijd nagaan welke zorgverleners in uw medisch dossier hebben gekeken. Door in te loggen op de ‘Persoonlijk Omgeving’ op volgjezorg.nl kunt u een overzicht ‘Uitgewisselde informatie’ bekijken. Daarin ziet u welke zorgaanbieders uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt hebben gedeeld en wanneer dat was.

Hoe geef ik toestemming?

Dat kan:

  • Online: dit kunt u zelf invullen in patiëntenportaal MijnGelre: https://mijn.gelreziekenhuizen.nl/inloggen/
    Ga in het portaal naar ‘Mijn gegevens’, en kies menu ‘Toestemmingen’ en klik op Uw toestemmingen. U kunt per onderdeel toestemming geven door op ja te klikken. U kunt toestemming weigeren door op nee te klikken. U kunt uw toestemming dus op elk moment wijzigen.
  • Mondeling: u kunt uw toestemmingen laten registreren bij de receptie op de locaties van Gelre en bijvoorbeeld tijdens een gesprek met (de assistent van) uw (huis)arts of uw apotheker.

Hoe werkt de inzage in uw dossier?

Uw huisarts en apotheek hebben via een beveiligde webportaal inzage in uw medisch dossier. Uw huisarts heeft inzage in uw medisch dossier, uw apotheker heeft alleen inzage in de onderdelen medicatiegegevens, laboratoriumuitslagen en allergieën. Tenzij u deze toestemming niet heeft gegeven. 

Meer informatie

Complementary Content
${loading}
Scroll