Digitaal contact | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Digitaal contact

Gelre ziekenhuizen biedt verschillende mogelijkheden om op een veilige manier digitaal te communiceren met de afdeling waar u onder behandeling bent, zonder dat u naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dit kan op uw pc/laptop, mobiele telefoon of tablet, via tekstberichten of beeldbellen.

In uw patiëntenportaal MijnGelre

Digitaal contact (e-consult of videoconsult) met de afdeling waar u onder behandeling bent vindt plaats in uw patiëntenportaal MijnGelre, tenzij de afdeling daar van afwijkt. In dat geval nodigt uw afdeling u uit voor digitaal contact via de app BeterDichtbij.

E-consult

Een e-consult (tekstberichten) in MijnGelre kunt u op eigen initiatief starten. Bijvoorbeeld voor het stellen van een vraag of het melden van een klacht door een medicijn zoals bijwerkingen. Ook kan uw zorgverlener u een bericht sturen.
Let op: dit betreft geen vragen die met spoed beantwoord moeten worden. Bel daarvoor met de betreffende afdeling.

Videoconsult

Een videoconsult (beeldbellen) vindt plaats op een afgesproken datum en tijdstip. Hier krijgt u dan ook een afspraakbevestiging voor.  

In de app BeterDichtbij

BeterDichtbij is een app die beveiligde communicatie tussen u en uw zorgverlener mogelijk maakt. Bijvoorbeeld om korte vragen uit te wisselen en foto’s en onderzoeksuitslagen uit te wisselen.

Als de afdeling waar u onder behandeling bent gebruik maakt van BeterDichtbij voor digitaal contact, wordt u hier door de afdeling voor uitgenodigd. Hier leest u meer over BeterDichtbij.

Veilig e-mailen

Als communicatie via e-mails met verwijzing dat er een melding voor u klaar staat in patiëntenportaal MijnGelre niet mogelijk is, doen we dit via een veilige e-mail.
Standaard e-mail voldoet bij het uitwisselen van vertrouwelijke informatie niet aan wettelijke veiligheidseisen. Daarom maken we gebruik van een veilig mailsysteem: ZorgMail Secure e-mail. Lees er meer over op de webpagina Veilig e-mailen.

Complementary Content
${loading}
Scroll