Nederlandse Hart Registratie (NHR) | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Om de kwaliteit van onze hartzorg te verbeteren, vergelijken wij die met die van andere ziekenhuizen. Dat doen we met de Stichting Nederlandse Hart Registratie (NHR). Daar gebruikt de NHR uw gegevens voor, die zij van ons krijgt. Uw privacy is daarbij gewaarborgd.

Welke gegevens sturen wij?

We sturen de gegevens over de zorg die u krijgt voor uw hart. Denk aan hartfalen en chirurgische ingrepen. Maar ook de gegevens die misschien invloed hebben op de zorg die u krijgt, zoals uw gewicht of leeftijd. 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

We vergelijken er de kwaliteit van zorg met die in andere ziekenhuizen mee. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek. 

Mag dat?

Ja, dat mag, want de ziekenhuizen moeten volgens de wet de kwaliteit van zorg meten en met elkaar vergelijken. Daarbij houden we uw privacy scherp in de gaten.

Bewaartermijn

We bewaren de gegevens uit uw dossier minstens 25 jaar na uw laatste behandeling.

Uw rechten bij gegevensverwerking

U mag de gegevens die wij van u gebruiken onder andere inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Stuur ons dan een verzoek en geef aan om welke gegevens het gaat. Wij controleren daarbij uw identiteit. Lees hoe dit werkt op de webpagina over dossier wijzigen en vernietigen : Dossier wijzigen of vernietigen | Gelre ziekenhuizen.

Wilt u nog meer weten …?

Een uitgebreide versie van deze informatie vindt u op de website van de NHR

Wilt u meer weten over uw rechten als patiënt?

Wilt u meer weten de bescherming van uw persoonsgegevens?

  • Lees dan verder op onze webpagina ‘Gegevensbescherming | Gelre ziekenhuizen
    U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het contactformulier op deze webpagina.
  • U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de NHR via e-mail: fg@nhr.nl.

Klachten

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist worden verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen via ons Bureau Klachten en Claims. Dit kan veilig via het webformulier of telefonisch. Lees hoe dat werkt op de webpagina ‘klacht indienen’.

U kunt ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Kijk hiervoor op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Complementary Content
${loading}
Scroll