Realisatie van een buitenruimte en tuin naast de IC-afdeling | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Realisatie van een buitenruimte en tuin naast de IC-afdeling

Het is invoelbaar dat bij veel patiënten de moed om door te zetten soms in de schoenen zakt. Het zien van de buitenlucht en het voelen van de wind, zon op het gezicht en de nabijheid van groen kan helpen om motivatie terug te vinden. Wij lieten in een studie al zien dat de manier hoe patiënten omgaan met hun ziekte (coping) van invloed kan zijn op de duur van herstel en daarmee ook de duur op de IC en in het ziekenhuis. Met name de domeinen “vechtlust” en “positiviteit” blijken een sterk belangrijke rol te spelen. Patiënten blootstellen aan buitenlucht en een natuurlijke omgeving lijkt dan ook een logische stap.

De afgelopen 10 jaar zijn patiënten in steeds mindere mate gesedeerd op de IC-afdeling. Na initiële stabilisatie vanwege de acute ernstige ziekte worden patiënten zo snel mogelijk wakker gemaakt. Meer interactie met de omgeving leidt tot minder verwardheid (delier) en een verkorting van de duur aan de beademingsmachine. Sommige patiënten zijn helaas dermate zwak na het doorstaan van een ernstige ziekte (zogenaamde ICU acquired weakness) dat een langdurige ontwenning van de beademing noodzakelijk blijkt. Vaak wordt een tracheostoma geplaatst zodat patiënten intermitterend ook kunnen spreken. Door een lange IC opname liggen helaas verveling, gebrek aan motivatie en perspectief op de loer.

Wij zijn in 2020 gestart met een project om direct náást de IC een serre en een buitenruimte te realiseren, zodat in elk seizoen patiënten kunnen genieten van de buitenlucht. Die tuin is een essentieel onderdeel van het plan. Bij goed weer kunnen de glazen panelen worden geopend en kunnen patiënten genieten van de buitenlucht en communiceren met familieleden en zorgverleners in een minder technische omgeving zoals een IC-kamer met “alle toeters en bellen”. Naast de daadwerkelijke realisatie wil ExpIRA ook de effecten van een buitenruimte en tuin náást de IC op patiënten, familieleden en zorgverleners bestuderen. Ondanks dat er op meerdere plekken in de wereld een dergelijk initiatief gestart werd, zijn er nauwelijks data bekend over de effecten van een dergelijke innovatie. Het ligt voor de hand dat er een positief effect is op de ervaringen van patiënten en familieleden, maar is dat ook echt zo? En waardoor wordt dat met name bepaald? Daarnaast komt sinds de COVID-19 pandemie helaas burn-out van IC-verpleeg­kundigen veel meer voor dan vóór de pandemie. Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan buitenlucht en groen ook positieve effecten kan hebben op zorgpersoneel. Wij gaan onderzoeken of we die effecten kunnen aantonen. Dat zou fantastisch zijn, want een psychisch gezonde zorgverlener levert betere zorg voor de patiënt en draagt indirect bij tot een meer doelmatige inzet van de IC-afdeling.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen en de stichting buitenruimte Gelre, die speciaal voor dit doel werd opgericht onder het motto “buiten zijn is een krachtig medicijn”.

Meer informatie is te vinden op www.buitenruimtegelre.nl.


Complementary Content
${loading}
Scroll