Inzet van exergames gericht op mobiliseren, ademhaling en slikken | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Inzet van exergames gericht op mobiliseren, ademhaling en slikken

Er werd de afgelopen jaren succesvol gewerkt aan de innovatieve ontwikkeling van een interactieve exergame om het zelfstandig ademen van IC-patiënten te bevorderen. Deze “flowgames” worden inmiddels in de praktijk getest ter voorbereiding van interventie onderzoeken.

Patiënten die langdurig op de IC worden behandeld, bijvoorbeeld na het overleven van sepsis of ernstige longziekten (bv COVID-19), raken vaak ernstig verzwakt. Daarvoor is vaak een langdurig revalidatieproces en doorzettingsvermogen nodig om weer zelfstandig zonder allerlei apparatuur en hulpmiddelen te kunnen functioneren. Het is in die situatie vaak moeilijk om gemotiveerd te blijven en door te blijven zetten richting de weg naar herstel.

Ons expertisecentrum ExpIRA is sinds meerdere jaren bezig met de ontwikkeling van meerdere interactieve exergames om patiënten enerzijds te enthousiasmeren/motiveren en anderzijds spierkracht te oefenen. Er werd gestart met de Nintendo Wii op de IC na contact met collega onderzoekers van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore (USA). Patiënten blijken het deelnemen aan de Wii sterk te waarderen en geven aan dat ze het gevoel hebben dat de games bijdragen aan hun herstellingstraject. Die spellen zijn echter niet specifiek ontwikkeld voor gebruik op de IC. Ook ontbrak een spel dat gericht is op training van de ademhalingsspieren om zo mogelijk aldus herstel te bevorderen en de tijd te verkorten die noodzakelijk is om zelfstandig weer te kunnen ademen zonder ondersteuning door machines. Samen met de firma Silverfit (Woerden) werden de “flowgames” ontwikkeld met subsidie van het Eurostars programma van de EU. Die games worden momenteel incidenteel bij ons toegepast in afwachting van wetenschappelijk bewijs van het nut van die games op klinisch relevante uitkomsten zoals verkorting van de beademingsduur. Samen met Wakeforest University (Winston-Salem, NC, USA) vindt momenteel een praktijk onderzoek plaats op de IC. De resultaten moeten gebruikt gaan worden om een interventie-studie te gaan doen naar klinische en cognitieve effecten bij patiënten. Ontwikkeling van deze meer praktische fase heeft vertraging opgelopen door de COVID-19 pandemie, maar inmiddels wordt er met enthousiasme aan dit project gewerkt.

Lees meer in het artikel Interactive gaming potentially increases ICU patients’ motivation to be engaged in rehabilitation programs dat is gepubliceerd in De intensivist.

Complementary Content
${loading}
Scroll