Aangeboren hartziekten | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Aangeboren hartziekten

Soms zijn hart- en bloedvaten bij de geboorte niet goed aangelegd. Ze zijn dan onvoldoende in staat om de bloedsomloop in beweging te houden. Aangeboren hartafwijkingen ontstaan bij een baby tijdens de embryonale fase, als hart en bloedvaten worden gevormd. In deze ontwikkeling gaat er soms wel eens wat mis.

De oorzaak van een aangeboren hartziekte kan een combinatie van factoren zijn. Bijvoorbeeld erfelijke aanleg, giftige stoffen of infecties. Een klein foutje in deze vormende fase kan grote gevolgen hebben. Er zijn verschillende vormen van afwijkingen zoals een gaatje in de kamerwand (VSD), een gaatje in de boezemwand (ASD), tetralogie van Fallot, coarctatie van de aorta of het syndroom van Marfan.

Symptomen

Meestal wordt een aangeboren hartziekte ontdekt in het eerste levensjaar. Soms is dat al kort na de geboorte omdat de baby opvallend blauw en kortademig is. Ook bij een volwassene komt het voor dat hij of zij zich langdurig moe en kortademig voelt en in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met een aangeboren hartziekte. Let wel: als u deze klachten herkent, hoeft het nog niet te betekenen dat u een aangeboren hartafwijking heeft!

Diagnose

Een aangeboren hartafwijking wordt vaak bij volwassenen vastgesteld via een echocardiografie. U kunt verder te maken krijgen met een aantal onderzoeken, zoals:

  • bloedonderzoek
  • een hartfilmpje (ECG)
  • echocardiografie (onderzoek met behulp van ultrageluidsgolven)
  • hartkatheterisatie

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van het type afwijking.

Complementary Content
${loading}
Scroll