Financiën | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Financiën

Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuis, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41038416.

De belastingdienst heeft de Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuis, locatie Apeldoorn per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling A.N.B.I./RSIN 4439533.

Voor de jaarlijkse accountantscontrole wordt gebruik gemaakt van de diensten van de accountant van Gelre ziekenhuizen.

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekeningen: 

Complementary Content
${loading}
Scroll