Beleid en doelstellingen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Beleid en doelstellingen

Het startkapitaal van de stichting werd in de jaren zestig gevormd door het geld, dat door de gemeenschap in de regio Apeldoorn bijeen was gebracht voor de realisering van een derde ziekenhuis in Apeldoorn. Het startkapitaal werd in de loop der jaren aangevuld met schenkingen en legaten.


Door een verdergaande samenwerking tussen het Julianaziekenhuis en het Lukasziekenhuis is een derde ziekenhuis nooit gerealiseerd. De stichting die dit beoogde werd vervolgens in 1997 omgezet in de Stichting Vrienden Gelre ziekenhuis, locatie Apeldoorn.

In 2023 is de Stichting samengegaan met de Stichting Vrienden Gelre Zutphen, waarna de naam van de Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn is gewijzigd in Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuis.

Het doel van de stichting is financiële steun te verlenen aan Gelre ziekenhuizen. Het gaat in het bijzonder om uitgaven, die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget kunnen worden bekostigd. Deze ondersteuning moet ten goede komen aan (groepen) patiënten van Gelre en in het bijzonder aan de service voor patiënten en hun welzijn.

Het bestuur van de stichting werft fondsen door middel van:

  • een oproep in de informatiebrochure voor patiënten
  • via de website van de Stichting
  • een projectgerichte benadering van lokale bedrijven en burgers.


Uitgangspunt is het rendement op het vermogen van de stichting jaarlijks te besteden aan verzoeken tot ondersteuning, die voldoen aan de criteria.

Beleidsplan Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen

Complementary Content
${loading}
Scroll