Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen

10 September 2019

De samenstelling van de Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen is per 1 september 2019 gewijzigd. De heer Edwin Velzel is toegetreden als nieuw lid en volgt daarmee mevrouw Marguerite Soeteman-Reijnen op vanwege het aflopen van haar benoemingstermijn.

Montage afbeelding gebouwen Gelre A en Gelre Z


Edwin Velzel is van huis uit ICT specialist en heeft vervolgens ruime ervaring opgedaan als bestuurder bij Univé en VGZ. Daarnaast is hij sinds 2012 actief als toezichthouder zowel binnen als buiten de zorgsector. Velzel is momenteel werkzaam als CEO van PGGM, een grote pensioenuitvoerder voor onder meer de sector Zorg en Welzijn. Edwin Velzel: “In de nieuwe strategie van Gelre speelt digitalisering de komende jaren een belangrijke rol. Met mijn ruime ervaring op dat gebied draag ik dan ook graag bij aan de verdere ontwikkeling van Gelre.“


Maarten Rook, voorzitter Raad van Toezicht vult aan: “Zijn ervaring en expertise, met in het bijzonder ICT en Risicomanagement, is van grote toegevoegde waarde binnen onze huidige Raad van Toezicht. Daarnaast ben ik extra verheugd dat Edwin zich persoonlijk verbonden voelt met Gelre doordat hij middenin het adherentiegebied woont.”


Over Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Daarnaast beschikt Gelre in Lochem, Doesburg, Dieren en Epe over buitenpoliklinieken en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Met meer dan 3.600 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, wordt elke dag gewerkt aan een betere gezondheid voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre heeft recentelijk haar strategie voor de periode 2019-2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’.