Verpleegkundige Adviesraad wordt Verpleegkundig Stafbestuur: verpleegkundigen in positie!

27 February 2024

Op dinsdag 27 februari 2024 is de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) in Gelre officieel benoemd tot Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Een mooie en belangrijke ontwikkeling voor alle verpleegkundigen in Gelre ziekenhuizen. De voorzitter van het VSB, Nineke van der Beek, vertelt.

In Gelre hebben we al heel lang een Verpleegkundige Adviesraad, die noemen we VAR.

Deze adviesraad valt onder de gremia in Gelre en vertegenwoordigt de gehele verpleegkundige beroepsgroep op vakinhoudelijke thema’s. De afgelopen jaren heeft de VAR aan mooie thema’s gewerkt en op veel vlakken meegedacht en geadviseerd om het verpleegkundige vak vanuit de inhoud vorm te geven. Er zijn veel projecten waar de VAR bij aangesloten is, zoals de functiedifferentiatie, kwaliteit van zorg, opleiden en verpleegkundig onderzoek.

Aan de bestuurstafel

Er is de afgelopen jaren door de VAR hard gewerkt om een goede positie neer te zetten en te behouden. Sinds 2 jaar zit de VAR ook wekelijks aan de bestuurstafel met de Raad van Bestuur en de Medische Staf. Zo kregen we als VAR een steeds grotere en stevigere stem. Er is vaker gesproken over het vormen van een Verpleegkundig Stafbestuur. We werden als VAR hierin uitgedaagd en er werd gezegd: laat het maar zien!

Daar hebben we als VAR op ingezet en we zijn hard aan het werk gegaan. We hebben ons op strategisch niveau ontwikkeld en steeds actiever aangesloten bij leiderschapsprogramma’s, strategiedagen en het bestuurlijk beraad.

Input van de voorhoede

Maar om de verpleegkundige beroepsgroep goed te kunnen vertegenwoordigen heb je ook input nodig van de voorhoede (geen achterban). De wetswijziging die in 2023 is ingevoerd heeft ons enorm geholpen. Zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk en krijgen de ruimte om hier met elkaar inhoud aan te geven. Dat hebben we opgepakt.

Patiëntenzorg laten uitblinken

Om deze wetswijziging in Gelre te kunnen borgen hebben we in december 2023 een Verpleegkundige Vakgroep opgericht. Mede met hulp vanuit het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht van het ministerie van VWS. Hier hebben wij een subsidie aangevraagd en gekregen. Zo  konden we de Verpleegkundige Vakgroep optuigen. De vakgroep bestaat uit verpleegkundigen uit Gelre die met elkaar om tafel gaan om op de inhoudt vorm te gaan geven aan het verpleegkundige vak en de patiëntenzorg in Gelre te laten uitblinken. De vakgroep kreeg input vanuit de VAR en vice versa. Een professionele ontwikkeling.

Verpleegkundigen in positie!

Dus we hebben het laten zien! En dat wordt nu bevestigt door de officiële benoeming van een Verpleegkundig Stafbestuur. Het ondertekenen van het reglement voor de overgang naar een Verpleegkundig Stafbestuur is vandaag een feit.

De overgang naar een VSB is een naamswijziging die voor de verpleegkundigen in Gelre zorgt voor een goede positionering van deze belangrijke doelgroep. Het signaal wat hiermee gegeven wordt is dat de verpleegkundigen in positie zijn in Gelre!

So VAR, so good!
VSB daar gaan we verder mee!