Vernieuwing parkeervoorziening Gelre Apeldoorn

2 March 2021

Gelre ziekenhuizen gaat in het vierde kwartaal van 2021 starten met de bouw van een nieuwe parkeervoorziening voor patiënten/bezoekers en medewerkers in Apeldoorn. Deze parkeervoorziening is bij Gelre bekend als P2. Vervanging is noodzakelijk omdat we recent hebben geconstateerd dat de constructie van P2 gebreken vertoont die vernieuwing verstandiger maken dan reparatie. Het acute probleem is direct opgelost, maar is niet toereikend voor de langere termijn.

De nieuwbouw van P2 parkeervoorziening heeft gevolgen voor het aantal auto’s dat bij Gelre geparkeerd kan worden. Tijdelijk zal daarom een extra parkeerdek worden gerealiseerd op het huidige parkeerterrein P1. Deze extra tijdelijke parkeer laag op P1 is bestemd voor patiënten en bezoekers. Naar verwachting wordt in juli gestart met de aanpassing van P1 en deze is naar verwachting medio november gerealiseerd. Als dit tijdelijke parkeerterrein klaar is wordt vervolgens waarschijnlijk in december gestart met de nieuwbouw van de parkeergarage. Voor zowel de tijdelijke uitbreiding van P1 als de nieuwbouw van P2 zijn omgevingsvergunningen vereist. Hierover is overleg met de gemeente Apeldoorn. De verwachting is dat op 1 september 2022 de nieuwe parkeergarage klaar is voor gebruik. De aanpassing en vernieuwing van de parkeervoorzieningen vinden plaats in opeenvolgende fases. We doen er alles aan om de komende periode de overlast zoveel mogelijk te beperken. We willen benadrukken dat patiënten en bezoekers te allen tijde hun auto kunnen parkeren op onze parkeerterreinen. Maatregelen die we moeten treffen zijn daarom hoe spijtig ook gericht op onze medewerkers. Verschillende scenario’s om het parkeerprobleem voor onze medewerkers op te lossen worden momenteel geanalyseerd.

Waarom een nieuwe parkeergarage?

Aanleiding voor de nieuwbouw is dat we eind vorig jaar tijdens een bouwkundige controle ontdekten dat er kleine scheurtjes zaten in de constructie van parkeervoorziening P2. Om de veiligheid te waarborgen zijn daarom in december 2020 zogenaamde stempels geplaatst om het dek te ondersteunen. Door deze extra bouwkundige ondersteuning is het veilig voor medewerkers om in de P2 beneden laag te parkeren en is het ook veilig om te parkeren op het parkeerdek P2 erboven. We controleren de veiligheid doorlopend. De oplossing is echter niet duurzaam en verder onderhoud is geen alternatief. Daarom hebben we sneller dan gepland het besluit genomen om een nieuwe parkeergarage te bouwen. 

Hoe ziet de eindsituatie eruit?

In de eindsituatie is de parkeervoorziening voor patiënten/bezoekers P2-0 en parkeerkelder P2-1 voor medewerkers vernieuwd. Tevens is een extra parkeerdek op P2+1 gebouwd. De nieuwe parkeervoorziening bestaat daarmee uit drie lagen en biedt in totaal circa 940 parkeerplekken.

Parkeren patiënten en bezoekers

Door het noodgedwongen plaatsen van de extra stempels missen we nu 200 parkeerplekken voor medewerkers. Daarom hebben we in de afgelopen periode P2 vrijgegeven voor personeel. Dat kon ook omdat tijdens de tweede golf minder patiënten en bezoekers naar het ziekenhuis kwamen. Parkeerplaats P1 was toereikend voor patiënten en bezoekers.
Nu we de reguliere zorg weer hervatten komen er weer meer patiënten naar ons ziekenhuis. Mocht P1 niet meer toereikend zijn dan geven we P2 weer vrij voor patiënten. We monitoren daar dagelijks op. Er zijn ook voldoende plekken voor minder validen dichtbij het ziekenhuis. Mocht de auto toch wat verder weg op het parkeerterrein staan dan kunnen mensen die slechter ter been zijn gebruik maken van de ‘pendelservice’ van de golfkar. Vrijwilligers brengen hen graag tot aan de voordeur.

Parkeren medewerkers

Voor onze medewerkers is er een tekort aan parkeerplaatsen. Dat geldt ook voor onze externe partners zoals GGNet en Radio Therapiegroep, werkzaam op dezelfde locatie. De afgelopen maanden hebben we verschillende scenario’s onderzocht om een goede oplossing te vinden voor deze groep mensen. Denk daarbij aan het regelen van een grote parkeerplaats elders in de gemeente Apeldoorn. Waarbij medewerkers gebruik kunnen maken van een pendeldienst van en naar het ziekenhuis. Ook stimuleren we medewerkers om zoveel mogelijk met de fiets of openbaar vervoer te komen. Vanzelfsprekend is het de bedoeling om zoveel mogelijk thuis te werken als dat past binnen de werkzaamheden. Uiteraard vinden we deze situatie heel vervelend voor onze medewerkers. We betrekken hen bij het bedenken van mogelijke oplossingen. Iedereen begrijpt dat patiënten en bezoekers voorrang hebben op een parkeerplaats.

Omwonenden

Daarnaast vinden we het uiterst belangrijk dat omwonenden geen overlast ervaren van het tekort aan parkeerplaatsen. Onze medewerkers wijzen wij erop dat het niet de bedoeling is om in de wijk tegenover het ziekenhuis te parkeren. Dinsdag 9 maart organiseren wij een digitale informatie bijeenkomst voor omwonenden om hen te informeren over onze plannen. Zij hebben van ons een brief gekregen. De vergunningsaanvraag voor de vernieuwing van de parkeervoorziening zal kort na de informatiebijeenkomst worden ingediend bij de gemeente. We zijn overigens al in nauw contact met de gemeente Apeldoorn om de vernieuwing van de parkeervoorziening voor alle betrokkenen in goede banen te leiden.