Update: situatie Gelre ziekenhuizen nog steeds alarmerend

23 November 2021

Op 17 november informeerden wij u over de kritische situatie in ons ziekenhuis. Het aantal COVID-patiënten in ons ziekenhuis was enorm gestegen. Helaas is de situatie nog steeds alarmerend.

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen

We zitten als Gelre ziekenhuizen qua aantal COVID-19 patiënten boven de geplande capaciteit. Het ziekteverzuim onder medewerkers is nog steeds heel hoog. Ook de uitplaatsing van patiënten naar huis met thuiszorg of naar een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis komt maar langzaam op gang doordat bij die organisaties ook personele krapte is.
De presentatiestop voor de Spoedeisende hulp is er woensdag 17 november om 17 uur weer afgegaan. De opnamestop voor de verpleegafdelingen hebben we de afgelopen week helaas meermaals moeten toepassen.

Cijfers van 23 november

Vandaag liggen er nog 47 COVID-patiënten op de verpleegafdelingen in Apeldoorn en Zutphen. Dat waren er vorige week donderdag 54. Op de IC liggen 11 coronapatiënten dan wel patiënten die eerder corona-positief waren getest. Dat waren er vorige week 12. Er staan iedere dag verschillende patiënten op de overplaatsingslijst. We hopen dat er snel een plek voor hen beschikbaar komt in een ander ziekenhuis. Wij zijn dankbaar dat omliggende ziekenhuizen in de ROAZ regio Zwolle vorige week patiënten van ons hebben overgenomen. Deze week neemt Deventer ziekenhuis nog een aantal patiënten van ons over. Daar zijn we heel blij mee.

Daarnaast wachten nog 38 patiënten in ons ziekenhuis op de locatie Apeldoorn en nog 7 patiënten op de locatie Zutphen op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis of op thuiszorg. Dat waren er vorige week woensdag nog 46. Helaas zijn dat er nog steeds veel.
De genoemde cijfers fluctueren dagelijks, soms zelfs per uur.

Update uitbraak Oncologie-afdeling

Afgelopen woensdag werden we helaas geconfronteerd met een uitbraak van het Coronavirus op de Oncologie-afdeling in Apeldoorn. Meerdere patiënten en medewerkers zijn besmet geraakt met het Coronavirus. Er zijn gelijk maatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. De bron van deze uitbraak is vooralsnog ongewis. Inmiddels liggen alle patiënten besmet met het Coronavirus op de COVID-cohortafdeling of op een isolatiekamer. Medewerkers met een besmetting zitten thuis in isolatie. De Oncologie-afdeling is grondig schoongemaakt en gaat binnenkort weer open voor nieuwe patiënten. De grote uitdaging voor die afdeling is de personele bemensing door het aantal besmettingen onder de medewerkers.

Verdere prioritering van zorg

De situatie in ons ziekenhuis is helaas nog steeds nijpend. We moeten, gedwongen door alle ontwikkelingen, nog steeds onze focus leggen op het mogelijk maken van de COVID-zorg, de spoedeisende zorg en urgente zorg. We willen namelijk verantwoorde en veilige zorg kunnen blijven bieden aan al onze patiënten. Dit betekent dat we de reguliere zorg, waarbij sprake is van een operatieve ingreep en/of gebruikmaken van de verpleegafdeling, hebben afgeschaald. Poliklinische zorg gaat in de meeste gevallen van de afspraken door. Patiënten bij wie de afspraak wijzigt, worden door ons gebeld.

Tot slot blijven we veel aandacht houden voor onze medewerkers die heel hard werken en met enorm veel toewijding de best mogelijke zorg leveren.