Update bouwwerkzaamheden parkeervoorziening P2

28 September 2022

Bij Gelre Apeldoorn zijn we bezig een nieuwe, toekomstbestendige parkeervoorziening P2 te bouwen voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Naar verwachting is de nieuwe parkeergarage in de week van 17 april 2023 (week 16) klaar voor gebruik en beschikt dan over ca. 940 parkeerplaatsen. Het was noodzakelijk om P2 te vervangen, omdat de constructie van de parkeervoorziening flinke gebreken had. Alle sloop- en opruimwerkzaamheden van P2 zijn inmiddels afgerond. Dat betekent dat de daadwerkelijke nieuwbouw nu volop bezig is. We doen er alles aan om de bouwoverlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom monitoren we continu of het geluid en de trillingen binnen de norm blijven.

Impressie van de nieuwe parkeervoorziening P2

Werkzaamheden realisatie parkeervoorziening P2

Om parkeervoorziening P2 te realiseren, voert de bouwer de volgende werkzaamheden uit:

  • realiseren van de fundering, inclusief het grondwerk en aanleg van riolering;
  • monteren van de staalconstructie, inclusief de hekwerken en het trappenhuis;
  • monteren en plaatsen van betonnen platen, aanbrengen van de houten gevel en realiseren van het straatwerk;
  • plaatsen van de installaties, zoals lift en verlichting en aanbrengen van belijning en signing;
  • testen van de systemen en de oplevering.

Benieuwd naar de vorderingen van de bouwwerkzaamheden? Check dan regelmatig de live beelden via de bouwwebcam: https://bouwwebcam.nl/webcam/adst/gelre-p2


P1 voor patiënten en bezoekers

De nieuwbouw van parkeervoorziening P2 heeft gevolgen voor het aantal auto’s dat bij ons ziekenhuis in Apeldoorn geparkeerd kan worden. Daarom hebben we vorig jaar een extra tijdelijk parkeerdek gerealiseerd op het huidige parkeerterrein P1. Zo blijven er tijdens de bouwwerkzaamheden van P2 voldoende parkeerplekken voor u als patiënt of bezoeker. Helaas zijn er niet voldoende parkeerplaatsen voor onze medewerkers, maar hen bieden we alternatieven aan. Zij kunnen parkeren op externe parkeerplaatsen en met een leenfiets of pendelbus naar het ziekenhuis komen. Medewerkers voor wie dat mogelijk is, werken regelmatig thuis.

We doen er alles aan om de komende periode de bouw- en parkeeroverlast zoveel mogelijk voor iedereen te beperken. We proberen voldoende parkeerplekken beschikbaar te hebben voor u als patiënt of bezoeker. Maar we vragen u ook om, als dat mogelijk is, op de fiets of met het OV naar het ziekenhuis te komen of om u te laten afzetten bij het ziekenhuis.

Omwonenden

Daarnaast vinden we het uiterst belangrijk dat omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren van de bouwwerkzaamheden en het tijdelijk tekort aan parkeerplaatsen. Daarom wijzen wij onze medewerkers erop dat ze niet in de wijk tegenover het ziekenhuis mogen parkeren. Ook aan u als patiënt of bezoeker doen we een dringende oproep om niet in de wijk te parkeren.

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.