Uitbreiding chemotherapie thuis door samenwerking Gelre ziekenhuizen en Icare

3 June 2024

Sinds 2019 verplaatst Gelre ziekenhuizen steeds meer zorg naar huis of wijklocaties van zorgorganisaties waar Gelre mee samenwerkt. Het gaat dan om medicatietoedieningen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden aan de patiënt via een injectie of een infuus. Hiervoor werkt Gelre ziekenhuizen al samen met Vérian en Sensire in de regio Apeldoorn en Zutphen onder de noemer ZorgNabij, en bovenregionaal met verschillende regionale en landelijke thuiszorgorganisaties.

Draagbare infuuspomp geeft bewegingsvrijheid

In Gelre ziekenhuizen worden ook patiënten behandeld buiten het werkgebied van regionale thuiszorgorganisaties die zorg bieden in de regio Apeldoorn en Zutphen. Daarom is ook een samenwerking gestart met Icare, specifiek voor de infuuszorg thuis met langlopende chemotherapie 5-Fluorouracil (5FU). Dit is een langlopende chemokuur die via een continu intraveneus infuus in 24-46 uur inloopt. Dit gebeurt vanuit een draagbare infuuspomp die door de Ziekenhuisapotheek is bereid. Deze infuuspomp wordt in het ziekenhuis op de infuuslijn van de patiënt aangesloten op de Dagbehandeling Oncologie. Daarna kan de patiënt naar huis.

“Bij de patiënt thuis koppel ik vervolgens de infuuspomp 24 of 46 uur later af, vertelt gespecialiseerd wijkverpleegkundige Lindsay Willard (foto r.). Dit scheelt de patiënt dus een reis naar het ziekenhuis. We horen telkens van patiënten terug hoe fijn ze het vinden dat ze gewoon naar huis kunnen en in hun eigen omgeving actief kunnen blijven in bijzijn van hun dierbaren.”

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Projectleider Inge Klopman: “We zijn blij met deze mooie samenwerking! Dit sluit aan bij de strategie van Gelre ziekenhuizen. En bij het streven van de overheid naar De Juiste Zorg op De Juiste Plek, waarin patiënten passende en kwalitatief hoogwaardige zorg op maat krijgen. Patiënten geven aan dat ze het enorm waarderen dat ze deze zorg thuis in hun vertrouwde eigen omgeving kunnen krijgen.”