Gelre ontvangt STZ erkenning voor Topklinisch expertisecentrum ExpIRA

13 November 2023

Afgelopen maand kreeg het Topklinisch expertisecentrum voor Intensive Care revalidatie Apeldoorn (ExpIRA) in Gelre weer de STZ erkenning. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen. Dit betekent dat zij de komende 5 jaar weer het label STZ Topklinisch expertisecentrum mogen voeren. Een prestatie om trots op te zijn. Peter Spronk, intensivist en initiatiefnemer van ExpIRA vertelt waarom dit zo belangrijk is.

“Ons expertisecentrum is bedoeld voor patiënten die langdurig op de Intensive Care (IC) worden behandeld. Wij willen de zorg voor patiënten die langdurig op de intensive care worden behandeld coördineren en verder verbeteren. Alles is erop gericht om het revalidatieproces na de IC opname zo in te richten dat de patiënt zo snel als mogelijk weer goed en zelfstandig kan functioneren. Deze erkenning gaat ons hier enorm bij helpen. Dit leg ik graag uit aan de hand van een aantal voorbeelden.

Patiëntenparticipatie

We willen de patiënt maar ook de familie en naasten zoveel mogelijk betrekken bij het ziekte- en herstelproces. We hebben een IC-informatie app gemaakt waar veel vragen in worden beantwoord. Daarnaast krijgen alle patiënten en hun naasten een enquête mee waarin we ze vragen naar de ervaringen tijdens de IC-fase. Hiermee hopen we verwachtingen van patiënten en familie beter te kunnen afstemmen op de manier hoe wij zorg verlenen. Door verwerking van de vragenlijsten in het nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem hopen we dit verder te kunnen verbeteren. Verder hebben we bijvoorbeeld een rouwmand ontwikkeld in samenwerking met het Erasmus MC; een mand voor familieleden die hulpmiddelen bevat om de rouwverwerking na het overlijden van een patiënt beter te kunnen begeleiden.

Innovatie

Op het gebied van innovatie hebben we een aantal projecten bedacht die bijdragen aan de zorg en het herstel van de patiënt. Een mooi voorbeeld is het project interactieve exergames,:het toepasen van computerspellen die speciaal zijn ontwikkeld voor de IC. Een daarvan is de flow exergame; een interactief spel om ademhalingsfuncties te testen en te stimuleren. Een versnelling van het herstel van de ademfunctionaliteit kan naar verwachting leiden tot een kortere IC opname. Ook het Artificial Intelligence (AI)-model voor de voorspelling van IC opnames is een mooi voorbeeld van innovatie). En laten we de Buitenruimte IC niet vergeten, het creëren van een plek buiten op het dak met een tuin waar patiënten in een andere omgeving kunnen verblijven. In 2024 gaat dit verder vorm krijgen. Lees er hier meer over. 

Wetenschap en onderzoek

We willen ontwikkeling en innovatie op een structurele manier evalueren. Dat doen wij via wetenschappelijk onderzoek, waar over wordt gepubliceerd in toonaangevende nationale en internationale tijdschriften. Lees er hier meer over. Daarnaast vertellen we tijdens scholingen en congressen over onze innovaties en onderzoeksresultaten, recent nog tijdens het Europees congres voor beademings-ontwenning en revalidatie in Belfast en tijdens het Noorse IC-congres in Oslo.

Erkenning RvB en medische staf

Met deze erkenning door STZ, RvB en medisch stafbestuur als expertisecentrum hebben we bestaansrecht en kunnen we op een officiële en professionele manier de lopende en ook nieuwe projecten echt goed vorm gaan geven en hier beleid voor maken op een afdeling waar het fijn is om te werken en waar je uitgedaagd wordt.

Lees hier meer over ExpIRA