Start voorbereidende werkzaamheden vernieuwing parkeervoorziening Gelre Apeldoorn

30 June 2021 | Gelre Apeldoorn

Bij Gelre Apeldoorn gaan we vanaf april 2022 een nieuwe, toekomstbestendige parkeervoorziening bouwen voor patiënten, bezoekers en medewerkers op de plek van P2 (zie foto). Naar verwachting is de nieuwe parkeergarage medio 2023 klaar voor gebruik en beschikt dan over ca. 940 parkeerplekken. Het is noodzakelijk om de huidige parkeervoorziening te vervangen, omdat de constructie van P2 gebreken vertoont. Vernieuwing ervan blijkt verstandiger dan reparatie.

Luchtfoto van Gelre Apeldoorn met alle parkeerplaatsen rondom het ziekenhuis

1 juli start voorbereidende werkzaamheden tijdelijk parkeerdek P1

De nieuwbouw van parkeervoorziening P2 heeft gevolgen voor het aantal auto’s dat bij ons ziekenhuis in Apeldoorn geparkeerd kan worden. Daarom gaan we tijdelijk een extra parkeerdek realiseren op het huidige parkeerterrein P1 (zie foto), bedoeld voor u als patiënt of bezoeker. Zo blijven er tijdens de bouwwerkzaamheden van P2 voldoende parkeerplekken voor patiënten en bezoekers. Helaas niet voor onze medewerkers, maar hen bieden we alternatieven aan.

We starten 1 juli met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het tijdelijke extra parkeerdek op P1. De verwachting is dat het tijdelijke parkeerdek eind dit jaar klaar is. Daarna starten we met de nieuwbouw van de parkeergarage P2. Voor zowel de tijdelijke uitbreiding van P1 als de nieuwbouw van P2 zijn omgevingsvergunningen vereist. Gemeente Apeldoorn heeft de vergunning voor het tijdelijke parkeerdek verleend.

Luchtfoto van Gelre Apeldoorn met daarop alle parkeerplaatsen rondom het ziekenhuis

Patiënten en bezoekers parkeren per 1 juli op P2 en P4/P5

Als we 1 juli starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het extra parkeerdek, geven we P2 (zie foto) weer vrij voor patiënten en bezoekers. Ook op P4 en P5 (zie foto) mogen patiënten en bezoekers parkeren, als P2 vol is. Er zijn voldoende plekken voor minder validen dichtbij het ziekenhuis. Ben u slecht ter been en staat uw auto toch wat verder weg op het parkeerterrein P2, dan kunt u doordeweeks gebruik maken van de ‘pendelservice’ van de golfkar. Vrijwilligers brengen u graag tot aan de voordeur en later weer terug naar de auto.

We doen er alles aan om de komende periode de bouw- en parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken. We proberen voldoende parkeerplekken beschikbaar te hebben voor u als patiënt of bezoeker. Maar we vragen u ook om, als dat mogelijk is, op de fiets of met het OV naar het ziekenhuis te komen. Of wellicht kunt u zich laten afzetten bij het ziekenhuis? Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.

Omwonenden

Daarnaast vinden we het uiterst belangrijk dat omwonenden geen overlast ervaren van het tijdelijke tekort aan parkeerplaatsen. Onze medewerkers wijzen wij erop dat het niet de bedoeling is om in de wijk tegenover het ziekenhuis te parkeren. Ook verzoeken wij u als patiënt of bezoeker om niet in de wijk te parkeren.

Parkeren medewerkers

Voor onze medewerkers is er een tekort aan parkeerplaatsen. Dat geldt ook voor onze externe partners die op dezelfde locatie werken zoals GGNet en Radiotherapiegroep. Daarom bieden we hen alternatieven aan. Een groot deel gaat parkeren op externe parkeerplaatsen in de omgeving van het ziekenhuis. Vanaf hier kunnen ze wandelend, met een leenfiets of de pendelbus van en naar het ziekenhuis. Ook stimuleren we medewerkers om zoveel mogelijk met de fiets of openbaar vervoer te komen. Medewerkers met een kantoorfunctie werken zoveel mogelijk vanuit huis, zoals nu ook al gebeurt. Uiteraard vinden we deze situatie heel vervelend voor onze medewerkers. We vragen onze medewerkers om begrip voor deze complexe puzzel en vertrouwen op ieders medewerking. Zij begrijpen dat patiënten en bezoekers voorrang hebben op een parkeerplaats bij het ziekenhuis.