Samenwerking Gelre ziekenhuizen en ExpertCare voor zorg aan huis

6 July 2023

Sinds 2019 verplaatst Gelre ziekenhuizen steeds meer zorg naar huis of wijklocaties van zorgorganisaties waar Gelre mee samenwerkt. Het gaat dan om medicatietoedieningen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden aan de patiënt via een injectie of een infuus. Hiervoor werkt Gelre ziekenhuizen al samen met Vérian, Sensire in de regio Apeldoorn en Zutphen en bovenregionaal met Buurtzorg Nederland.

In Gelre ziekenhuizen worden ook patiënten behandeld buiten het werkgebied van deze zorgorganisaties. Daarom is nu ook een samenwerking gestart met ExpertCare, specifiek voor de infuuszorg thuis met antibiotica en langlopende chemotherapie(5-Fluorouracil). Waar nodig kan ExpertCare bijspringen in de regio waar onze andere samenwerkingspartners zorg bieden aan patiënten.

Infuuszorg met antibiotica en chemotherapie

ExpertCare gaat net als Vérian, Sensire en Buurtzorg Nederland de infuuszorg thuis bieden voor patiënten die behandeld worden met antibiotica of chemotherapie. De Ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen bereidt de antibiotica en chemotherapie medicatie die via de draagbare infuuspomp wordt toegediend. De Gelre apotheek levert vervolgens de klaargemaakte elastomeerpomp of de antibiotica die als bolus gift toegediend wordt, bij de patiënt thuis samen met de benodigde materialen.

Lees hierover meer in onze recente twee nieuwsberichten:

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

We zijn blij met deze mooi samenwerking! Dit sluit aan bij de strategie van Gelre ziekenhuizen en de missie van ExpertCare om waar mogelijk ziekenhuiszorg naar huis of een wijklocatie te verplaatsen. En bij het streven van de overheid naar De Juiste Zorg op De Juiste Plek, waarin patiënten passende en kwalitatief hoogwaardige zorg op maat krijgen. Patiënten geven aan dat ze het enorm waarderen dat ze deze zorg thuis in hun vertrouwde eigen omgeving kunnen krijgen.