Patiëntwaardering: uw mening telt!

5 July 2021

Om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren doen wij continu onderzoek naar de tevredenheid van onze patiënten. Per 2021 is Gelre ziekenhuizen overgestapt naar deelname aan het landelijke patiëntwaarderingsonderzoek, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Bij alle deelnemende ziekenhuizen wordt dezelfde vragenlijst gebruikt. Alle Nederlandse Universitaire Medische Centra (UMC’s) werken al met dit meetsysteem.

Deelname aan dit onderzoek

Aan het begin van een nieuw kwartaal sturen wij per email uitnodigingen naar patiënten die in het afgelopen kwartaal een bezoek brachten aan een polikliniek, een telefonisch consult hadden of op een verpleegafdeling hebben gelegen. Patiënten vullen de vragenlijst anoniem in, dit wil zeggen dat de antwoorden nooit gekoppeld worden aan hun persoonlijke gegevens. Ook verloopt zowel het verzenden als het invullen van de vragenlijst via een beveiligde verbinding.

Uw mening telt

Met de verkregen resultaten wil Gelre ziekenhuizen de dienstverlening verder verbeteren. Iedere polikliniek en verpleegafdeling heeft inzicht in de resultaten van het onderzoek dat onder hun patiëntengroep is uitgevoerd. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld zien welk gemiddeld rapportcijfer patiënten geven voor de zorgverlening en welke verbeterpunten worden benoemd. De rapportcijfers van verschillende poliklinieken en afdelingen kunnen worden vergeleken met elkaar. Ook kunnen wij onze resultaten vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen. Dit geeft ons nog meer inzicht in hoe onze zorg door patiënten wordt gewaardeerd en ook belangrijke aandachtspunten waarop we de zorg verder kunnen verbeteren.

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie over dit onderzoek?
Stuur dan een e-mail naar: patientenervaring@gelre.nl