Patiënten tevreden over antibiotica zorg thuis in regio Apeldoorn en Zutphen

30 May 2023

Al ruim 24 jaar kunnen patiënten van Gelre ziekenhuizen hun behandeling met antibiotica thuis krijgen. Gespecialiseerd wijkverpleegkundigen van zorgorganisaties Vérian, Sensire en Buurtzorg Nederland, zorgen dan dat de patiënt thuis antibiotica krijgt toegediend. Het gaat om patiënten die gedurende een bepaalde tijd antibiotica nodig hebben vanwege een infectie zoals een darminfectie of een ontsteking aan het hart of de hartkleppen. Deze zorg aan huis past bij het streven van de overheid naar de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’, waarin patiënten passende en kwalitatief hoogwaardige zorg op maat krijgen. Het gaat hierbij altijd om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden aan de patiënt, zoals in dit geval antibiotica. Patiënten zijn erg tevreden over deze thuisbehandeling.

Patiënt krijgt thuis via infuus antibiotica van gespecialiseerd wijkverpleegkundige

Korte lijnen tussen ziekenhuis en zorgorganisaties

Transmuraal verpleegkundige Ina Meinders was vanaf het eerste uur in 1999 betrokken bij deze thuisbehandeling met antibiotica. Zij werkt zowel bij Gelre ziekenhuizen als Vérian.
Ze blikt terug: “In het begin deden wij als gespecialiseerd wijkverpleegkundige van Vérian nog zelf de bereiding van de antibiotica bij de patiënt thuis, voordat we ze via een infuus toedienden. En vanuit de verpleegafdeling van Gelre belde je zelf naar Vérian en regelde de zorg rechtstreeks met elkaar.
De afgelopen jaren is er veel veranderd en geprofessionaliseerd en gingen ook Sensire (vanaf 2006) en Buurtzorg Nederland (vanaf 2022) deze zorg thuis bieden. Nu stemmen verpleegkundigen van het Transferbureau van Gelre af welke zorgorganisatie deze zorg bij de patiënt thuis kan leveren. Het succes van deze zorg aan huis is dat we als zorgorganisaties gezamenlijk alle afspraken goed hebben vastgelegd in protocollen. De lijnen zijn kort en er is continuïteit in de gespecialiseerde wijkverpleging. Daardoor is er altijd goede afstemming tussen de betrokken afdelingen van de zorgorganisaties en Gelre om thuis optimale zorg te kunnen leveren.”

Toediening van antibiotica

“Tijdens de behandeling thuis worden de bloedwaarden goed gemonitord. Waar nodig wordt de behandeling bijgesteld in overleg met de behandelend arts. De patiënt krijgt de antibiotica via een PICC-infuuslijn toegediend, die door afdeling Radiologie van Gelre bij de patiënt in de bovenarm is geplaatst. De ziekenhuisapotheek bereidt nu de antibiotica medicatie en de Gelre apotheek levert deze samen met infuusmaterialen bij de patiënt thuis. Afhankelijk van de soort behandeling word de antibiotica een aantal keer als een bolus gift toegediend (foto) of continu via een kleine draagbare infuuspomp waarmee de patiënt mobiel blijft,” vervolgt Ina Meinders.

Tevreden patiënten

Net als Ina Meinders hoort ook Technisch Thuiszorg Verpleegkundige Karin van Dulmen van Sensire van patiënten dat ze het erg fijn vinden dat deze zorg thuis mogelijk is.
Karin geeft aan: “Het is voor patiënten een verademing om de behandeling vanuit het ziekenhuis thuis voort te kunnen zetten. Dit merk ik al aan de reactie op de eerste dag dat zij thuis komen na ontslag en wij komen om het infuus aan te sluiten. Patiënten vinden het fijn om in de eigen omgeving te zijn. Zij ervaren daar meer rust zonder de geluiden van het ziekenhuis en voelen zich daardoor meteen een stuk beter. De patiënt kan zijn vertrouwde maaltijden weer nuttigen en in zijn eigen bed slapen. Ik zie ook dat zij thuis actiever en meer in beweging zijn en dit draagt natuurlijk allemaal bij aan het herstel. Met onze zorg aan huis voelen patiënten zich in goede handen.”