Patiënten met medisch hoog risico krijgen COVID vaccinatie in ziekenhuis

24 March 2021

In opdracht van het ministerie van VWS en het RIVM gaat Gelre ziekenhuizen een groep medisch hoog-risico patiënten vaccineren. Het gaat om een specifieke groep mensen van wie het afweersysteem niet goed werkt. Deze patiënten staan onder behandeling van een medisch specialist van ons ziekenhuis.

COVID-19 vaccinatie in Gelre ziekenhuizen

Patiënten die in deze door de Gezondheidsraad vastgestelde doelgroep vallen, hebben deze week een uitnodigingsbrief voor hun eerste en tweede coronavaccinatie ontvangen. Deze vaccinaties vinden beiden plaats in Gelre Zutphen in de komende weken.
Heeft een patiënt dus geen uitnodigingsbrief ontvangen? Dan behoort hij/zij volgens onze gegevens niet tot deze specifieke patiëntengroep. De huisarts of de GGD roept hen dan in een later stadium op voor de coronavaccinatie.

Doelgroep vaccinatie in het ziekenhuis

Hoog-risico patiënten lopen een extra groot risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Het gaat om mensen met bepaalde vormen van bloedkanker, ernstig nierfalen, mensen die een transplantatie hebben ondergaan of die leven met een ernstig aangeboren afweerstoornis. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om alle patiënten in deze groep in de leeftijd van 18 t/m 74 jaar te vaccineren met een mRNA-vaccin. Zij krijgen daarom het Moderna-vaccin.

Meer weten?

Heeft u als patiënt specifieke vragen over uw situatie? Stel deze dan aan uw eigen huisarts of behandelend arts (als u een afspraak heeft) in het ziekenhuis.
U kunt ook veel informatie vinden op deze websites: