Parkeervoorziening P1 vanaf 1 december 2021 open voor patiënten en bezoekers

16 November 2021

Er wordt nog volop gewerkt aan de laatste afwerking van parkeervoorziening P1 bij Gelre Apeldoorn. De werkzaamheden verlopen voorspoedig, waardoor we de planning gaan halen. Dat betekent dat P1 op 1 december 2021 klaar is voor gebruik. U kunt als patiënt of bezoeker vanaf 1 december weer parkeren op P1. Dat kan op de begane grond of eerste verdieping. Er zijn dan genoeg parkeerplekken voor u beschikbaar. Op parkeervoorziening P2 kunt u niet meer parkeren.

Nieuwe parkeerdek P1 bij Gelre Apeldoorn van bovenaf gezien


Routing vernieuwde parkeervoorziening P1 goed aangegeven

Om de routing op de vernieuwde parkeervoorziening P1 te controleren, zijn er onlangs proefrondjes gereden. Dat is goed verlopen. Op dit moment worden er nog extra lijnen aangebracht, zodat de routing voor iedereen helemaal duidelijk is. Omdat P1 een extra parkeerlaag heeft gekregen, met hellingbanen, hadden we extra ruimte nodig. Dat betekent dat de parkeerplaatsen die in de oude situatie waren toegevoegd aan P5 (33 stuks) weer toegevoegd zijn aan P1.

Wat betekent de opening van P1 voor medewerkers?

Medewerkers kunnen tijdelijk (vanaf 1 december) weer dichtbij het ziekenhuis parkeren. De externe parkeeralternatieven zijn in de periode 1 december 2021 tot 1 april 2022 niet nodig. Ons dringende advies aan de medewerkers blijft wel om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen of thuis te werken, daar waar dat kan. Parkeren kan net als in de ‘oude situatie’ op P2, P4 en P5. Ook blijven de externe parkeerterreinen Columbia en FSG voorlopig nog beschikbaar voor medewerkers om de auto te parkeren. Ze kunnen ook gebruik blijven maken van de leenfietsen die daar staan. Er rijdt alleen geen pendelbus meer. Vanaf 1 december 2021 kunnen medewerkers niet meer terecht op het parkeerterrein van Achmea.

Start werkzaamheden nieuwe parkeervoorziening P2: april 2022 (verwachting)

Het voorlopig ontwerp van de nieuwe parkeervoorziening P2 is klaar en tijdens een informatiebijeenkomst op 13 oktober jl. aan geïnteresseerde omwonenden gepresenteerd. Deze nieuwe parkeervoorziening gaat uit 3 parkeerlagen bestaan (kelder, begane grond en 1e verdieping) en bestaat uit ca. 940 parkeerplekken. Voor deze nieuwbouw is een omgevingsvergunning vereist. Dit vergunning verzoek is inmiddels bij de gemeente Apeldoorn ingediend. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de nieuwe parkeervoorziening P2 van start gaan in april 2022 en naar verwachting 1 jaar zullen duren tot april 2023.

Wat betekent vernieuwing van P2 voor u en onze medewerkers?

Voor u als patiënt of bezoeker heeft de vernieuwing van P2 geen gevolgen voor het parkeren bij het ziekenhuis. U kunt gewoon terecht op het vernieuwde parkeerterrein P1. Hier zijn voldoende parkeerplekken. Wel kunt u buiten enige overlast ervaren van de bouwwerkzaamheden. Deze proberen we tot een minimum te beperken.

Voor medewerkers heeft de vernieuwing van P2 wel impact. Dat geldt ook voor onze externe partners die op dezelfde locatie werken zoals GGNet en Radiotherapiegroep. Zij gaan dan weer gebruik maken van externe parkeeralternatieven vanaf de start van de werkzaamheden op P2 (april 2022). Vanaf de externe parkeerplekken kunnen ze wandelend, met een leenfiets of pendelbus van en naar het ziekenhuis. In het nieuwe jaar wordt hier meer bekend over en informeren we de medewerkers. Uiteraard vinden we deze situatie heel vervelend voor onze medewerkers. We vragen hen om begrip voor deze complexe puzzel en vertrouwen op ieders medewerking. Zij begrijpen dat patiënten en bezoekers voorrang hebben op een parkeerplaats bij het ziekenhuis.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Stuur een mail naar: bouwen@gelre.nl.