Nieuwe manier van pacemakerimplantatie zorgt voor minder complicaties

2 October 2023

Het team Cardiologie is vorige maand begonnen met een nieuwe manier van pacemakerimplantatie, namelijk CSP (conduction system pacing). Cardioloog Amber Otten vertelt:

“Een pacemaker is bedoeld om het hartritme te regelen. Het is een apparaatje dat elektrische stootjes geeft om het hart weer in het juiste ritme te krijgen.

De gebruikelijke plek om een pacemakerdraad te plaatsen, is in de hartpunt of het tussenschot van de rechter kamer. Hiervan is wereldwijd bekend dat er in 10% van de gevallen na plaatsing hartfalen voorkomt, omdat het hart niet meer synchroon samentrekt door de pacemaker. Bij CSP wordt de pacemakerdraad in de buurt van de natuurlijke elektriciteitsbanen in het hart geplaatst, zodat het hart wél synchroon samentrekt. Hierdoor komt er veel minder hartfalen voor. Deze nieuwe manier zorgt dus voor minder complicaties. Dat is fijn voor de patiënt en voor ons. We denken dat een groot deel van de pacemakers op deze manier geplaatst kan worden.

Deze nieuwe behandelmethode is vrij nieuw in Nederland en we zijn nu ook gestart in Gelre. We hopen hiermee een mooie stap te maken in de ontwikkeling van behandelingen bij hartklachten. We hebben inmiddels de eerste patiënten met deze nieuwe methode behandeld met succes.

We werken in dit traject nauw samen met de cardiologen in Zutphen en Apeldoorn. Een mooie teamprestatie.”