NIAZ heraccreditatie voor kwaliteit van zorg wederom behaald door Gelre ziekenhuizen

10 December 2018

Gelre ziekenhuizen heeft van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) het bericht gekregen dat de heraccreditatie, die eind september heeft plaatsgevonden, met vlag en wimpel is behaald. Daarmee heeft Gelre ziekenhuizen voor de derde keer op rij aangetoond dat patiënten kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg.

Michel Galjee geeft hand aan NIAZ-contactpersoon

Aan maar liefst 98% van de geldende kwaliteitsnormen is voldaan. Aan de verplichte normen is 100% voldaan. De directeur van het NIAZ sprak tijdens de uitreiking op 4 december lovende woorden uit voor het medisch teamwork (MTW) binnen Gelre ziekenhuizen.


Het NIAZ heeft Gelre in het bijzonder gecomplimenteerd met:

  • de opzet van de infectiepreventie polikliniek
  • de multidisciplinaire aandacht voor de kwetsbare zwangere (POP poli)
  • de zorg voor de langdurige IC patiënt
  • het verkorten van de doorlooptijd van de geriatrische patiënt via de Spoedeisende Hulp
  • het ontwerp van de nieuwe dialyse afdeling samen met patiënten
  • het online inzicht in het onderhoud van de medische apparatuur
  • het kwaliteitsbeheerssysteem van de apotheek


Voorwaarden voor accreditatie

Voorwaarde voor accreditatie is dat de cultuur is gericht op voortdurende verbetering van de kwaliteit alsmede op borging van de doorgevoerde verbeteringen. Daarnaast is de besturing en organisatie van de (zorg)processen zo ingericht dat zij redelijkerwijs en reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg. Bovendien is de veiligheid van patiënten/cliënten, medewerkers bezoekers en omgeving is naar behoren geborgd.