Locatieprofielen Gelre: vanaf 15 januari klaar voor de toekomst

10 January 2024

Vanaf 15 januari is de uitvoering van de locatieprofielen een feit. We werken dan overal in Gelre volgens het het plan ‘locatieprofielen’ dat we in juli 2023 bekend maakten.

De laatste stap is het intern verhuizen van een aantal verpleegafdelingen aankomend weekend.  

In het plan 'locatieprofielen' staat welke zorg we op welke locatie aanbieden. Apeldoorn is de locatie voor hoogcomplexe en spoedeisende zorg (bv. bij een gescheurde buikslagader). In Zutphen bieden we laagcomplexe planbare zorg (bv. het plaatsen van een heupprothese) en basis-spoedzorg. Dit betekent dat we bepaalde zorg hebben verplaatst. Alle poliklinische zorg blijft op beide locaties beschikbaar. 

De afgelopen maanden hebben we alle veranderingen doorgevoerd: 

  • de start van het spoedplein in Zutphen (in avond en nacht);  
  • de start van 5 nieuwe Gelre focusklinieken: Chirurgie, Gynaecologie, Maag- Darm- en Leverziekten, Oogheelkunde en Orthopedie; 
  • en de interne verhuizing van sommige verpleegafdelingen en afdelingen dagbehandeling.  

Waar zit welke verpleegafdeling? 

U kunt het zien in dit overzicht: Waar komt welke afdeling te zitten?

Alle poliklinieken blijven, voor- en nazorg dichtbij huis van de patiënt  

Op onze beide hoofdlocaties houden wij alle poliklinieken. Dat geldt ook voor het aanbod bij onze buitenpoliklinieken in Dieren, Epe en Lochem. Zo kunnen we u voor- en nazorg en consulten dichtbij huis bieden. Waar mogelijk breiden we het aantal spreekuren uit en bieden we u een digitaal of telefonisch consult vanuit huis. Het kan zijn dat u wat verder moet reizen voor de operatie, maar de voor- en nazorg krijgt u wél dichtbij huis.   

Daarnaast blijven we in Apeldoorn en Zutphen laboratoriumonderzoek uitvoeren, röntgenfoto’s maken, (wetenschappelijk) onderzoek uitvoeren en zorgprofessionals opleiden.   

Vanaf 15 januari bieden we u als patiënt en inwoner de best passende zorg op de juiste plek!   

#zorgbetervoorelkaar