Ingezonden brief: reactie op berichtgeving over Gelre Zutphen

15 June 2023

Ik werk als internist-hematoloog/oncoloog in Gelre Zutphen en ik wil graag reageren op alle stukken die verschenen zijn in de kranten over het “uitkleden” van het ziekenhuis in Zutphen.

Vlaggen voor Gelre Zutphen

Mijn hart ligt bij dit ziekenhuis en onze mooie regio. Zoals u ook hebt kunnen lezen in mijn artikel in de stentor van 7 augustus 2021, ben ik een voorstander van een zorglandschap met kleine en grote ziekenhuizen. Ik ben geen bestuurder en geen manager, ik wil alleen het beste voor mijn patiënten en zoveel mogelijk werkplezier voor alle medewerkers. Ik vind ook dat er pijnlijke beslissingen zijn  genomen , maar ik zou ook niet graag in de schoenen staan van de Raad van Bestuur. Het lijkt me verschrikkelijk om dit soort beslissingen te moeten nemen. En ik realiseer me ook dat deze beslissingen mede voortkomen uit het beleid van onze overheid om sommige vormen van zorg te concentreren en de marktwerking. Ik weet ook dat er veel andere ziekenhuizen zijn die financieel maar net het hoofd boven water kunnen houden en dat heeft ook te maken met inflatie en hoge energieprijzen. En nu komt daar ook nog de salarisverhoging bij (overigens zeer verdiend) door het cao akkoord. Er zal iets structureel moeten veranderen om dit te kunnen blijven bekostigen. Daarnaast zijn de personele tekorten steeds voelbaarder.

De reden om deze brief te schrijven, is dat ik merk dat er door onjuiste berichtgeving in de media veel onrust wordt gecreëerd onder zorgmedewerkers, maar ook onder inwoners, patiënten en huisartsen. De laatste tijd vragen sommige patiënten zich bijvoorbeeld af of ze nog wel een CT scan of andere onderzoeken kunnen krijgen in Zutphen. Of ze denken dat ze voor bepaalde aandoeningen niet meer behandeld kunnen worden in Zutphen. Ja, de acute verloskunde is verdwenen, maar de spoedeisende hulp blijft overdag gewoon open, ook voor ambulances.

Er zal een en ander veranderen, maar wij blijven de goede zorg leveren zoals we die altijd geleverd hebben. En voor de meeste aandoeningen en onderzoeken kunnen patiënten nog in Zutphen terecht . We zijn zelfs voornemens om bepaalde zaken te gaan uitbreiden/intensiveren. Ook het laagdrempelige contact met de huisartsen en tussen medewerkers onderling (wat een groot voordeel is van een klein ziekenhuis) blijft zoals het was. De huisartsen zijn ook op de hoogte van de veranderingen en weten voor welke klachten of aandoeningen ze patiënten juist wel of niet naar Zutphen kunnen verwijzen. De patiënten kunnen bij ons (interne geneeskunde) bijna altijd binnen een week terecht en soms zelfs dezelfde dag nog. En via meedenkconsulten kunnen vragen van huisartsen en patiënten ook supersnel beantwoord worden. Binnen mijn vakgebied (hematologie/oncologie) blijven alle behandelingen zoals chemotherapie en immuuntherapie gewoon mogelijk. Ik noem dit bewust, omdat het door bepaalde berichtgeving soms lijkt alsof er in Zutphen alleen nog een chirurgische kliniek blijft bestaan. 

Ik begrijp dat de inwoners en de gemeenten ons willen “helpen” om de voorgenomen veranderingen te voorkomen en dat waardeer ik echt. Maar door alle onrust die nu ontstaat, komen we mijns inziens alleen maar verder in de problemen.

Ik wil hierbij een dringende oproep doen aan de media om te stoppen met onjuiste berichtgeving en het zaaien van onrust. En ik wil ook een oproep doen aan de inwoners/patiënten om naar ons ziekenhuis te blijven komen en ons daarmee te steunen. En aan huisartsen om patiënten naar ons te blijven verwijzen. En natuurlijk aan het personeel om Gelre te steunen en trouw te blijven. We hebben elkaar nodig. Zonder patiënten en zonder huisartsen heeft ons mooie ziekenhuis geen bestaansrecht… en dat zou eeuwig zonde zijn.

Leonie Strobbe
Zutphen, 14 juni 2023