Informatiepunt Digitaal Meedoen nu ook in Gelre Apeldoorn

26 October 2023 | Apeldoorn

Contact hebben met het ziekenhuis, de overheid of de gemeente gebeurt steeds vaker online. Voor sommige mensen is dat ingewikkeld. Wilt u digitaal handiger worden? Bijvoorbeeld in het downloaden of gebruiken van apps, zoals inloggen met DigiD en vervolgens informatie bekijken in patiëntenportaal MijnGelre van Gelre ziekenhuizen? Bij de Informatiepunten Digitaal Meedoen van TaalDigiHuis CODA helpen vrijwilligers u graag op weg. Er is nu ook 2 dagdelen per week een informatiepunt Digitaal Meedoen in de centrale hal van Gelre Apeldoorn.

Digitale ondersteuning in de buurt

“We vinden het belangrijk dat iedereen in Apeldoorn toegang heeft tot een Informatiepunt Digitaal Meedoen bij hem of haar in de buurt. Om die reden vind u deze punten verspreid door Apeldoorn en ook in een aantal omliggende dorpen,” vertelt Kaylee Buitenhuis, projectondersteuner digitaal meedoen van TaalDigiHuis CODA.

Informatie vinden in Patiëntenportaal MijnGelre

“Een goede voorbereiding op een ziekenhuisbezoek voor de patiënt geeft rust en duidelijkheid. We zetten het patiëntenportaal MijnGelre daarom steeds meer in om patiënten de goede en juiste informatie te geven vóór en na de afspraak. Deze samenwerking met CODA geeft patiënten van Gelre de mogelijkheid om de weg naar MijnGelre steeds beter te vinden en dit portaal goed te gebruiken”, vult projectleider patiëntenportaal Hanneke Zweekhorst van Gelre ziekenhuizen aan.

Iedereen die digitaal vaardiger wil worden of hulp wil bij het gebruik van patiëntenportaal
MijnGelre, kan terecht bij dit Informatiepunten Digitaal Meedoen in de centrale hal van Gelre Apeldoorn.

Bijvoorbeeld om:

  • met DigiD veilig in te loggen in patiëntenportaal Mijn Gelre
  • informatie over afspraken en het medisch dossier te vinden in MijnGelre
  • in het patiëntenportaal persoonsgegevens te wijzigen
  • een andere digitale vraag te stellen zoals hoe download ik een app?

U kunt terecht op:

  • Dinsdagochtend 9.30-12.00 uur
  • Donderdagmiddag 13.30-16.00 uur
  • Of ga naar één van de andere Informatiepunten Digitaal Meedoen. Een overzicht van locaties en openingstijden in en om Apeldoorn staat op: www.coda-apeldoorn.nl/digitaalmeedoen

U bent van harte welkom! De toegang is gratis.
Een afspraak maken is niet nodig; u kunt gewoon langskomen.