Gelre hervat uitgestelde medisch noodzakelijke zorg

7 May 2020

Met ingang van 6 mei zijn wij gestart met het hervatten van de uitgestelde medisch noodzakelijke zorg. We willen voorkomen dat na de acute coronaperiode de reguliere zorg overbelast raakt door een enorme toestroom van patiënten. Dus kijken we zorgvuldig naar de beschikbare zorgcapaciteit (waaronder de IC) en zetten deze zo efficiënt en verantwoord mogelijk in.

triagekaarten groen en oranje

Stapsgewijs opstarten

Opstarten is niet makkelijk en kan alleen stapsgewijs. Op dit moment starten we met de urgente medisch specialistische zorg. En dit mondjesmaat in verband met het toepassen van de 1,5 meter afstand op alle plekken in het ziekenhuis. Dit heeft grote impact en betekent dat we in de eerste weken beperkt opstarten en als dit goed verloopt, de spreekuren verder zullen uitbreiden.


Veilige omgeving

We zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor u en onze medewerkers. We houden daarbij rekening met een efficiënt gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de beperkte beschikbaarheid.


Wat betekent dit voor uw (uitgestelde) afspraak?

Huisartsen verwijzen u naar Gelre als medisch specialistische zorg noodzakelijk is en niet langer uitgesteld kan worden. Is uw eerder gemaakte afspraak uitgesteld? Dan nemen wij contact met u op. We plannen de nieuwe afspraken in op basis van medische urgentie. Heeft u nog geen oproep van Gelre gehad? Dan hoeft u ons niet zelf te bellen. Wij nemen contact met u op.


Niet-urgente medisch specialistische zorg

Alle niet-urgente medisch specialistische zorg hervatten wij op een later moment. Wij informeren u daar tijdig over.


Toegang tot het ziekenhuis via triagepost

Toegang tot het ziekenhuis verloopt via triageposten. Concreet betekent dit dat u als patiënt, begeleider en of bezoeker bij aankomst bij het ziekenhuis eerst een triagepost bezoekt voordat u naar binnen mag. Wij doen dit voor uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers. Bij de bevestiging van uw afspraak krijgt u informatie over de actuele voorzorgsmaatregelen.


Screening door triagepostmedewerker

De triagepostmedewerker doet een screening aan de hand van een vragenlijst en meet de temperatuur met een oorthermometer. De medewerker vraagt u mondeling of u één of meerdere griepachtige klachten van de vragenlijst heeft gehad in de afgelopen 48 uur. Het gaat om klachten als: verkoudheid; keelpijn, (droge) hoest, slijm ophoesten, kortademigheid of moeite met ademen, pijn in de borstkas, koorts of koortsig gevoel, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid of overgeven, buikpijn, smaak- en/of reukverlies. Is er een mogelijke verdenking op het nieuwe coronavirus? Dan krijgt u een oranje kaart en een mondneusmasker. Ook krijgt u instructie hoe u naar de afdeling van afspraak kunt gaan. Is er geen verdenking? Dan is een mondneusmasker niet nodig en krijgt u een groene kaart met instructie mee. Volg alstublieft de instructies van onze medewerker op.


In het ziekenhuis

Denk er alstublieft aan om in ons ziekenhuis 1,5 meter afstand te houden van andere patiënten en zorgverleners. Op plekken waar dat nodig of handig is, staan deze afstand en looproutes ook aangegeven via bijvoorbeeld markeringen op de grond. Daarnaast hebben we in de wachtruimtes de stoelen al zo geplaatst of gemarkeerd, dat u op gepaste afstand van elkaar kunt zitten.


Tijdens de afspraak kan het zijn dat uw zorgverlener beschermende materialen draagt, zoals een schort, bril, handschoenen en/of mondneusmasker.


Handhygiëne

Goede handhygiëne blijft een van de belangrijkste maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. In de centrale hal en bij de afdeling staan pompjes met handenalcohol voor desinfectie van uw handen. Gebruik deze bij binnenkomst.


Zorg op afstand

We gaan versneld E-health en innovatie(s) voor zorg op afstand toepassen. Denk aan beeldbellen als u een poli-afspraak heeft, waarvoor het niet nodig is om voor een lichamelijk onderzoek langs te komen. Hiervoor gebruiken we de BeterDichtbij app.
Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen en richtlijnen.