Gelre ziekenhuizen biedt goede spatader- en vaatzorg aan patiënten

17 September 2018

Mensen met hart- en vaataandoeningen krijgen in Gelre ziekenhuizen kwalitatief goede zorg en behandeling van spataders en aandoeningen in de slagaders. Dat geeft Harteraad, partner van de Hartstichting, aan. Zij geven Gelre ziekenhuizen wederom het spatader- en vaatkeurmerk, omdat de kwaliteit van de behandelingen goed is. Gelre voldoet aan alle gestelde criteria van beide keurmerken.

Logo van beide keurmerken


Het spatader- en vaatkeurmerk van Harteraad helpt patiënten een geïnformeerde keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede spatader- en/of vaatzorg wordt geboden.


Spataderkeurmerk

Kwaliteitscriteria waarop Gelre is beoordeeld bij het spataderkeurmerk, zijn onder meer: het aanbieden van een breed behandelaanbod en de mogelijkheid om op één dag diagnostisch onderzoek te krijgen en vervolgens een behandelvoorstel. Bovendien is de bereikbaarheid bij zowel gewone als spoedvragen goed en vindt er multidisciplinaire afstemming plaats over patiënten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.


Vaatkeurmerk

Voor het vaatkeurmerk voldoet Gelre onder meer aan het kwaliteitscriterium dat andere disciplines, zoals cardioloog, internist of neuroloog, betrokken zijn bij de diagnose en behandeling. Ook is er 24 uur per dag een endovasculair specialist beschikbaar voor overleg, beoordeling en eventueel interventie bij de opvang van acute vaatpatiënten.

Mensen die meer willen weten over beide keurmerken en/of Harteraad kunnen terecht op: www.harteraad.nl