Goede zorg toegankelijk houden voor de inwoners van onze regio

28 March 2023

We willen de ziekenhuiszorg (medisch specialistische zorg) toegankelijk houden voor de inwoners van onze regio. Weet dat u als patiënt van Gelre ziekenhuizen kunt rekenen op kwalitatief goede zorg met persoonlijke aandacht. Om dat voor elkaar te krijgen, zullen we de dingen slimmer en efficiënter moeten organiseren, zowel in het ziekenhuis als in de samenwerking met huisartsen en zorgorganisaties in de regio. Dit betekent onder andere dat we waar mogelijk de zorg naar u thuis of dichtbij huis brengen.

Vingerprik in het ziekenhuis

Gelre is een van de laatste ziekenhuizen in Nederland met twee volwaardige locaties. Ten aanzien van het maken van keuzes over welke zorg we op welke locatie aanbieden gingen al vele ziekenhuizen ons voor. Deze keuzes maken het voor ons mogelijk om in de toekomst met hetzelfde aantal medewerkers méér patiënten te kunnen helpen. Op die manier profiteert u als patiënt en inwoner van onze regio optimaal van het feit dat Gelre één ziekenhuis is met twee locaties.  

We begrijpen dat er zorgen zijn over wat er nu gebeurt. Misschien vraagt u zich af wat deze veranderingen voor de zorg in uw regio betekenen. Daarom vertellen we u graag meer over waar we nu mee bezig zijn.

Optimale inzetbaarheid

De optimale inzetbaarheid van de mensen die bij Gelre werken is een belangrijk onderwerp. Voor de acute verloskunde in Zutphen houden we nu voor gemiddeld 1,6 bevallingen per dag een compleet team in de lucht, ook ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden. Daarmee zeggen we niet dat er geen belangrijk en goed werk wordt verricht, maar dit is simpelweg niet vol te houden. En zo profiteren we ook niet van de voordelen die we wel kunnen hebben van één ziekenhuis met twee locaties. Als we dit niet meer doen in Zutphen ontstaat daar namelijk ruimte voor meer en betere planbare, minder complexe zorg. Dit zijn relatief eenvoudige behandelingen die wel echt nodig zijn, maar geen haast hebben (denk aan: galblaas-, liesbreuk-, knie- en heupoperaties). Hierdoor kunnen we meer patiënten behandelen en worden de wachttijden korter.

Wat zijn op hoofdlijnen de veranderingen in het zorgaanbod?

We werken in Zutphen toe naar een locatie voor planbare zorg. Hier komen de focusklinieken van Chirurgie en Orthopedie, waarbij een toegewijd team van zorgprofessionals op één dag alleen patiënten met galblaasklachten of een liesbreuk opereren. Of patiënten een nieuwe knie of heup geven. Daarnaast bieden we In Zutphen 24 uur per dag, 7 dagen in de week laag complexe acute zorg, die we samen met de huisartsen organiseren. Ook hebben we een breed aanbod poliklinieken, waar de patiënt terecht kan voor een afspraak met een arts, gespecialiseerd verpleegkundige of andere zorgverlener. Vrijwel alle onderzoeken die nodig zijn voor de diagnose of behandeling kunnen we in Zutphen uitvoeren, zoals u dat van ons gewend bent.

In Apeldoorn gaan we de hoog complexe acute zorg (spoedeisende zorg waarvoor veel technische faciliteiten en specialistisch handelen vereist zijn) en de acute verloskunde concentreren. Deze locatie heeft een topklinisch profiel, dit houdt onder meer in dat we hier zorgprofessionals opleiden en toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Verder hebben we ook in Apeldoorn een breed poliklinisch aanbod.

Daarnaast houden we onze buitenpoliklinieken in Epe, Lochem, Dieren en Doesburg, zodat patiënten voor bepaalde afspraken met de arts of een andere zorgverlener dichtbij huis terecht kunnen.

Hoe ziet de acute zorg in Zutphen er in de toekomst uit?

Een ding weten we zeker: er zal een vorm van acute, intensieve zorg in Zutphen zijn. Dat moet wel, bijvoorbeeld voor het geval dat een patiënt verslechtert na een heup operatie. Onze deur staat wagenwijd open voor onze patiënten. Een kleine groep patiënten die hoog complexe zorg nodig heeft, zal niet meer in Zutphen behandeld worden. Maar iemand met een gebroken been kan prima geholpen worden.

Dit betekent dat we in Zutphen niet verder opschalen volgens de nieuwe richtlijnen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dat brengt namelijk met zich mee dat er 24 uur per dag tenminste één arts met minimaal 1 jaar klinische ervaring aanwezig moet zijn. Die stap kunnen we voor Zutphen in de avond en nacht niet zetten.

De zorg in de regio samen inrichten

Hoe gaat het er nu precies uitzien op beide locaties? Dat zijn we tot aan de zomer aan het uitwerken. In dit traject zijn patiënten, huisartsen, zorgorganisaties en andere relaties een zeer belangrijke schakel. We moeten de zorg in de regio samen gaan inrichten, we zijn namelijk verbonden in de regio. Met elkaar gaan we op zoek naar duurzame oplossingen waarmee de zorg ook in de toekomst toegankelijk blijft voor de inwoners.