Gelre ziekenhuizen versnelt onderdelen strategieprogramma om financieel gezond te blijven

14 November 2022

De financiële situatie in Gelre staat onder druk. Hoewel de afgelopen jaren met een bescheiden positief resultaat konden worden afgesloten, is de prognose voor dit en volgend jaar zorgelijk. Zonder ingrijpen stevent Gelre af op een tekort dat kan oplopen tot 20 miljoen euro per jaar.

Om dit te voorkomen, gaat Gelre een aantal onderdelen van haar strategieprogramma flink versnellen. “We hebben de afgelopen jaren onvoldoende tempo weten te maken op bepaalde onderdelen uit dat traject”, licht Raad van Bestuur voorzitter a.i. Rolf de Folter toe. “Dat komt onder meer door de twee Covid-jaren en de vertraging in het traject locatieprofilering. We zijn ingehaald door de tijd.” Ook de sterk gestegen energiekosten, prijsstijgingen als gevolg van inflatie en stijging van personeelskosten, veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim en inhuur van relatief dure externe medewerkers om de zorg te kunnen blijven geven, spelen Gelre parten.

Komend jaar maakt Gelre daarom versneld werk van trajecten die al in gang waren gezet. Die zijn onder meer gericht op slimmere werkprocessen op de polikliniek, zoals het digitaal voeren van patiëntgesprekken en de inzet van video’s en animaties waarmee patiënten zich beter voorbereiden op behandelingen zonder dat ze naar het ziekenhuis hoeven te komen. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe patiënten. Het nieuwe patiëntendossier dat eind november in gebruik wordt genomen kost nu veel tijd qua voorbereiding, maar gaat straks helpen om efficiënter te werken. Het traject locatieprofilering, waarbij Gelre specifieke behandelingen gaat concentreren op een van beide Gelre-locaties, krijgt de komende periode voorrang. Gelre hoopt begin 2023 aan de slag te gaan met het inrichten van de eerste focusklinieken. De hoge kwaliteit en efficiëntie van deze klinieken gaan helpen meer patiënten te behandelen met uitstekende kwaliteit van zorg. Daarnaast werkt Gelre aan snellere doorstroom vanuit het ziekenhuis naar verpleeghuis- of thuiszorg. Ziekenhuisbedden kunnen zo weer worden ingezet voor medisch specialistische zorg. “Deze en andere trajecten zijn nodig om toegang tot medisch specialistische zorg voor alle inwoners uit ons verzorgingsgebied te behouden”, aldus De Folter.