Gelre viert verlenging STZ-erkenning

5 April 2023

Op donderdag 9 februari is Gelre bezocht door de STZ-visitatiecommissie. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Het eindresultaat van deze dag is dat de commissie het STZ-bestuur heeft geadviseerd om onze STZ-erkenning met 5 jaar te verlengen! Dit advies is afgelopen vrijdag bekrachtigd door de Algemene ledenvergadering van de STZ. Hier zijn wij enorm trots op!

Gelre bedankt alle collega’s die zich elke dag weer inzetten om de beste zorg te bieden in een uitdagende en innovatieve werkomgeving. Voor onze patiënten betekent dit dat u bij Gelre terecht kan voor de beste topklinische zorg.

Tijdens de visitatie is de commissie in gesprek gegaan met de themahouders en een afvaardiging van collega’s. Hierdoor heeft de commissie meer inzicht gekregen in de thema’s Strategie, Opleiden, Wetenschap, Topklinische zorg, Innovatie en 24/7 acute en complexe zorg.

Meer informatie over STZ vindt u op www.stz.nl