Extra bericht naar aanleiding van de update afdeling Verloskunde Gelre Zutphen

14 October 2021

Afgelopen dinsdag hebben we u een update gegeven over de tijdelijke sluiting van de afdeling Verloskunde in Gelre Zutphen. Naar aanleiding daarvan is een aantal vragen gerezen, die voor ons op onderdelen reden zijn voor dit nadere bericht.

Kraamverzorgenden

Ons is gebleken dat er een verband wordt gelegd tussen het vervallen van arbeidsplaatsen van onze kraamverzorgenden en het vertrek van de drie medewerkers van de afdeling verloskunde waarover ons bericht van dinsdag spreekt. Laten we daarover heel duidelijk zijn: dit verband is er niet.

Gelre heeft een zorginhoudelijke keuze gemaakt om in de ziekenhuissetting, de zogenoemde tweedelijns zorg, alleen met verpleegkundigen en verloskundigen te werken. Dit is ook ingegeven door de grootte van de afdeling verloskunde. Daarmee voldoen wij aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan verloskundige zorg in de tweede lijn. De kraamverzorgenden zijn zeer gewaardeerde collega’s die uitstekend hun werk hebben gedaan. Helaas hebben we hen wel moeten vertellen dat gelet op de gemaakte keuze hun functie kwam te vervallen. Dat spijt ons en heeft niets met hun functioneren te maken. We hebben er alle vertrouwen in dat zij in een andere baan binnen of buiten Gelre weer uitstekend werk zullen verrichten.