Digitale bevestiging van afspraak in Gelre ziekenhuizen

4 September 2023

We vinden het belangrijk om patiënten tijdig over hun afspraken in Gelre te informeren. Dit willen wij duurzaam doen, door zoveel mogelijk papierloos te werken. Daarom gaan wij voortaan de informatie over afspraken in het ziekenhuis alleen nog digitaal sturen aan patiënten van wie wij een e-mailadres hebben. Zij ontvangen dan een e-mailbericht dat verwijst naar informatie over de afspraak op het patiëntenportaal MijnGelre. Deze digitale informatie over afspraken komt op die manier ook sneller bij de patiënt dan via de post.

Patiënten die de afgelopen jaren een afspraak in Gelre hadden en van wie wij het e-mailadres hebben, krijgen hierover persoonlijk een e-mailbericht. Nieuwe patiënten die zich voor inschrijving in Gelre met hun identiteitsbewijs melden bij de receptie, krijgen het aanbod om afspraakinformatie digitaal te ontvangen via e-mail met verwijzing naar het patiëntenportaal MijnGelre. Deze digitale afspraakinformatie gaat alleen om nog in te plannen afspraken op de polikliniek en onderzoeksafdelingen. Over afspraken voor (dag)opnames in het ziekenhuis krijgen patiënten altijd een afspraakbrief per post of zij worden hierover gebeld.
 

E-mail of post over afspraak

Patiënten van wie wij nog geen e-mailadres hebben, kunnen in patiëntenportaal MijnGelre zelf hun e-mailadres toevoegen en toestemming geven voor e-mailcontact. Ze kunnen daar ook aangeven of ze de afspraakinformatie liever digitaal of per post te ontvangen. Dat kan via menu ‘Mijn gegevens’ en ‘Contactvoorkeur’ of door dit te laten doen door de medewerker van de receptie of polikliniek. Hiermee houden we als ziekenhuis ook rekening met mensen die minder digivaardig zijn. Er zijn ook patiënten die nog geen DigiD hebben en/of willen leren hoe zij kunnen werken met hun DigiD. Zij kunnen voor instructie terecht bij de ‘informatiepunten digitale overheid’ in bibliotheken.

Patiëntenportaal helpt bij voorbereiding op afspraak

Alle patiënten van Gelre ziekenhuizen hebben toegang tot patiëntenportaal MijnGelre. Dit is een persoonlijke online omgeving waar zij hun medische gegevens veilig kunnen bekijken na inloggen met hun DigiD. Dit geldt ook voor kinderen en hun ouders of verzorgers, met het DigiD van het kind of een machtiging. Gelre biedt vanaf begin oktober ook realtime inzage in alle gegevens in het medische dossier via MijnGelre. Dit betekent bijvoorbeeld dat u brieven en uitslagen van onderzoeken kunt inzien zodra ze bekend zijn. Realtime inzage is ook mogelijk in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving en patiëntenportalen van huisartsen en andere zorgorganisaties.

Naast informatie over de afspraak, vinden patiënten veel meer informatie in patiëntenportaal MijnGelre. Zodra de afspraak gepland is, staat er zo nodig ook informatie klaar ter voorbereiding op de afspraak zoals het lezen van een folder en/of invullen van een vragenlijst. Dit maakt het gesprek in de spreekkamer vaak effectiever, doordat de arts, verpleegkundige en de patiënt gerichter vragen stelt of informatie geeft op basis van de informatie uit de folder of ingevulde vragenlijst.

Aanmelden voor afspraak kan ook online

Patiënten ontvangen daarnaast een seintje via e-mail dat zij vanaf 24 uur voor de afspraak al ‘online kunnen inchecken’ via MijnGelre in plaats van fysiek bij de aanmeldzuil in het ziekenhuis. Op de dag van de afspraak kunnen zij zich dan meteen melden bij de meldzuil op de afdeling met hun QR code. Patiënten kunnen ook meteen op het portaal zelf hun gegevens inzien en aanpassen of aanvullen. En controleren of hun medicijnenlijst nog klopt en zo nodig een herhalingsrecept aanvragen. Ook uitslagen van onderzoek of behandeling kunnen patiënten rustig nalezen in MijnGelre.

Meer informatie over patiëntenportaal MijnGelre is te vinden via mijngelre.nl.

Goed om te weten: e-mailberichten van Gelre hebben als afzender no-reply@gelre.nl
Heeft u geen e-mail ontvangen? Kijk dan in uw spambox. Afzender is: no-reply@gelre.nl