Regionale CVA Zorgketen vraagt aandacht voor Dag van de Beroerte

8 May 2023

Op dinsdag 9 mei 2023 is het de Europese Dag van de Beroerte. Rond deze datum wordt landelijk en internationaal aandacht gevraagd voor het herkennen van een beroerte en wat u moet doen wanneer u of iemand in uw omgeving plotseling één van de verschijnselen van een beroerte heeft. Ook wordt aandacht gegeven aan hoe u het risico op het krijgen van een beroerte kunt verlagen.

Beroerte is de verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De medische term is Cerebrovasculair Accident (CVA). Ieder jaar krijgen zo’n 40.000 mensen in Nederland een CVA. Dat zijn ongeveer 110 mensen per dag.

Gezond leven en signalen van een beroerte herkennen

Een beroerte kan veel oorzaken hebben: een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, suikerziekte (Diabetes), overgewicht, hartritmestoornissen, onvoldoende lichaamsbeweging of roken. Door op een gezonde manier te leven, verkleint u de kans op een beroerte.
De 3 meest voorkomende signalen van een beroerte zijn: een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm. Herkent u deze signalen bij u zelf of iemand anders? Bel dan direct 112!

CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen

De CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen heeft als doel dat patiënten zo snel mogelijk en zonder belemmeringen behandeling en revalidatie kunnen volgen. En dat patiënten met een beroerte op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats krijgen.
Na ontslag uit het ziekenhuis of na het revalidatietraject bij Klimmendaal, Sensire of Zorggroep Apeldoorn, ondersteunt de CVA nazorgverpleegkundige de patiënt met nazorg. Dat kan bij de CVA nazorgpoli van Gelre ziekenhuizen en/of bij de patiënt thuis door CVA nazorgverpleegkundigen van Vérian en Sensire.
Vaak worden de gevolgen van een beroerte en de problemen die hierdoor ontstaan, pas echt duidelijk wanneer de patiënt weer thuis is. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum. De CVA-nazorgverpleegkundige komt op huisbezoek en werkt nauw samen met andere zorgverleners van de CVA zorgketen zoals de neuroloog, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en revalidatiearts. Door deze samenwerking is de verpleegkundige in staat iemand na een beroerte zo goed mogelijk te begeleiden.

Save the Date! Theatervoorstelling van WirWar

Na het succes van vorig jaar, organiseert de CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen ook dit jaar een theatervoorstelling door theatergroep WirWar. Deze nieuwe voorstelling ‘Ik pas!’ zal plaatsvinden op 13 september 2023 in theater Gigant in Apeldoorn. Deze voorstelling is speciaal voor mensen die een beroerte hebben gehad en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Houd berichtgeving hierover in de gaten via: https://www.gigant.nl/cursus/nah-theater/

Theatergroep WirWar is een groep spelers met (niet) aangeboren hersenletsel/(N)AH.
De spelers van theatergroep WirWar vertellen in deze voorstelling over hun ervaringen. Op ontroerende, confronterende en humoristische wijze laten zij zien hoe hun leven met hersenletsel er uit ziet. Door de voorstelling ontstaat ruimte voor begrip en (h)erkenning.