Centralisatie pijnbehandelingen in Apeldoorn

9 January 2024 | Apeldoorn

De polikliniek Pijnbestrijding centraliseert zich sinds 1 januari 2024 op locatie Apeldoorn. Dit betekent dat vanaf nu alle invasieve pijnbehandelingen (invasief betekent dat de pijn van binnenuit wordt behandeld) in Apeldoorn plaatsvinden en niet meer in Zutphen. Dit is een van de uitwerkingen van het locatieprofielentraject in Gelre.

We kiezen voor locatie Apeldoorn omdat we hier al veel pijnbehandelingen doen, zowel klinisch als poliklinisch. Apeldoorn beschikt over de beste logistieke mogelijkheden voor zowel patiënt als behandelaar. Alle benodigde ruimtes en apparatuur zijn hier al voor handen. Er wordt gewerkt met uniforme zorgpaden, waarbij we de behandeltrajecten op dezelfde manier uitvoeren. Uitgangspunt is daarbij centraal als het kan, decentraal als het moet. 

Op deze manier kunnen we de beste passende en meest efficiënte zorg bieden voor onze patiënten.

De polikliniek voor pijnbestrijding in Zutphen blijft beschikbaar voor polikliniek bezoeken, maar minder frequent. Voor een behandeling bij een van onze pijnspecialisten is een doorverwijzing van de huisarts nodig.

Kijk voor meer informatie over de polikliniek pijnbestrijding ook hier.