Bericht Raad van Toezicht over beëindiging werkzaamheden Michel Galjee, voorzitter Raad van Bestuur

9 March 2022

Michel Galjee gaat helaas Gelre verlaten. Op 1 mei aanstaande beëindigt hij als voorzitter van de Raad van Bestuur zijn werkzaamheden voor Gelre ziekenhuizen. Edwin Maalderink en Elza den Hertog, beiden lid van de Raad van Bestuur, nemen vanaf dat moment de voorzitterstaken voorlopig waar.

De komende tijd zal de Raad van Toezicht zich beraden op de opvolging van Michel Galjee en de samenstelling van de Raad van Bestuur. Dit gebeurt in goed overleg met, en advies van, de andere leden van de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Advies Raad.

Wij zijn Michel zeer erkentelijk voor zijn belangrijke en betekenisvolle bijdrage voor Gelre ziekenhuizen. Sinds zijn komst in 2016 heeft hij op inspirerende wijze leiding gegeven aan Gelre. Sindsdien zijn in de organisatie grote veranderingen doorgevoerd, mede gericht op verdere integratie van de vakgroepen 'over de IJssel heen' en op meer eigen verantwoordelijkheid voor management en werknemers. Ook is met de inzet van velen een ambitieus Meerjarenbeleidsplan Gelre 2025 opgesteld dat voortvarend wordt uitgevoerd met ‘zorg beter voor elkaar’ als leidraad. Tenslotte heeft de Raad van Bestuur een heel stabiel financieel beleid gevoerd, met het oog op de noodzakelijke, grote investeringen die de komende jaren nodig zullen zijn in ICT, personeelszorg, medische apparatuur en gebouwen.

Michel Galjee: “Ik spreek de wens uit dat de nieuwe voorzitters van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht samen met hun collega’s Gelre in de volgende fase weer een stap verder kunnen brengen. Ik maak daarvoor ruimte door binnenkort afscheid te nemen. Ik ga mij richten op een nieuwe fase in mijn leven. Binnenkort hoop ik 65 te worden, een moment voor heroriëntatie en iets meer rust.”

Met vriendelijk groet,

Namens de Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen,

Maarten Rook, voorzitter