Apeldoorns Duizeligheidcentrum krijgt opnieuw STZ erkenning als topklinisch expertisecentrum

24 November 2023

Afgelopen maand ontving het Apeldoorns Duizeligheidcentrum (ADC) wederom de STZ erkenning als topklinisch expertisecentrum in Gelre. Een mooie prestatie voor dit tertiaire verwijzingscentrum dat al ruim 23 jaar patiënten met duizeligheidsklachten uit heel Nederland behandeld. In gesprek met Meinie Seelen (Neuroloog) en Anne Oonk (KNO-arts) horen we waarom dit zo’n succes is.

Wat het ADC zo uniek maakt is de nauwe samenwerking in dit multidisciplinaire spreekuur waardoor patiënten onderzoek, diagnose en behandelplan krijgen via het one-stop-shop principe. Patiënten met duizeligheidsklachten die worden doorverwezen krijgen in de ochtend verschillende onderzoeken, uitgevoerd door onze zeer ervaren KNF-laboranten. Dan volgt een gezamenlijk consult met een gespecialiseerd KNO-arts en neuroloog. Aan het einde van de dag vertrekt de patiënt met een diagnose en een behandelplan. Het vervolg kan veelal plaats vinden in de eigen regio: bij de eigen huisarts, fysiotherapeut of medisch specialist. Dit is een hele efficiënte insteek voor zowel de patiënt als zorgverlener.

In Nederland zijn er slechts drie expertisecentra voor duizeligheid (ADC, Maastricht UMC+ en het Rotterdams duizeligheidscentrum), terwijl duizeligheid een veelvoorkomende klacht is. Jaarlijks worden er op het ADC zo’n 1000 patiënten met duizeligheidsklachten, afkomstig vanuit Groningen tot Middelburg, gezien. De keerzijde van dit succes is het ontstaan van een lange wachtlijst.

Hierbij een greep uit de ontwikkelingen van afgelopen jaren

Betere informatie via websites

We hebben onze patiënten informatie verbeterd op www.duizeligheidscentrum.nl en www.kenniscentrumduizeligheid.nl.  Zo bieden we landelijk dezelfde informatie, voor patiënten en behandelaars.

Daarnaast worden patiënten over hun patiëntreis geïnformeerd met behulp van digitale voorlichting van Medify. Patiënten kunnen zich zo thuis al voorbereiden op onderzoeken via teksten, foto’s en filmpjes.

Kindvriendelijke evenwichtstest

Afgelopen jaar hebben we ingezet op het optimaliseren van een specifieke evenwichtstest (VEMP: Vestibular Evoked Myogenic Potential) bij kinderen. De kinderen worden door middel van een animatie gestimuleerd om de test optimaal uit te kunnen voeren. De test is nu meer kindvriendelijk, makkelijker en sneller uitvoerbaar.

Rotundum chair

BPPD (benigne paroxysmale positie duizeligheid - gruis in het evenwichtsorgaan), geeft duizeligheid bij specifieke hoofdbewegingen. De behandeling hiervan bestaat uit gerichte snelle hoofdbewegingen die soms gelimiteerd worden door beperkingen van de patiënt. Voor de behandeling van deze veel voorkomende klacht hebben we een aanvraag gedaan voor een Rotundum chair. Dit is een gespecialiseerde stoel waarmee in principe elke patiënt zeer nauwkeurig behandeld kan worden. Dus ook de moeilijk behandelbare BPPD die naar ons verwezen wordt. 

Wij zijn momenteel bezig met de financiering van dit project en verwachten dit in dit kalenderjaar rond te hebben. Het ADC zou hiermee een unieke positie innemen als eerste centrum in Nederland met deze stoel. 

Onderwijs en scholing

Daarnaast is onderwijs en scholing een heel belangrijk onderdeel van ons topklinisch expertisecentrum. Wij bieden opleiding aan fysiotherapeuten, KNO-artsen, neurologen en ook huisartsen. Met ons goed geschoolde team van specialisten, fysiotherapeuten en KNF-laboranten delen we onze kennis en kunde. Zo kunnen we uiteindelijk nog meer patiënten de juiste zorg op de juiste plek (in de eigen regio) bieden.

Wetenschappelijk onderzoek

Omdat we veel patiënten met duizeligheid zien, biedt dat de mogelijkheid om klinisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Hier zijn al meerdere promotietrajecten uit voortgekomen. Als hoogtepunt is Tjasse Bruintjes, KNO-arts betrokken bij het ADC, benoemd tot hoogleraar.

Trots!

We zijn namens ons hele team enorm trots dat we deze her-erkenning hebben gekregen voor het ADC. Het laat zien dat wij als Gelre en met ons expertisecentrum goede kwaliteit van zorg neerzetten.