Medewerkers Gelre ziekenhuizen voeren actie voor een betere cao

14 November 2019

De Raad van Bestuur van Gelre is door de vakbonden en het actiecomité Gelre op de hoogte gebracht dat medewerkers van een aantal afdelingen van Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen op woensdag 20 november actievoeren voor een betere cao. Dit doen ze door gehoor te geven aan de oproep van de vakbonden om mee te doen aan de landelijke actie. Zij draaien op een aantal afdelingen op een doordeweekse dag een zondagsdienst.

gebouwen Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen

Michel Galjee, voorzitter Raad van Bestuur: “Onze medewerkers hebben het recht om actie te voeren. Er zijn ook medewerkers die niet deelnemen. Zij ondersteunen de actie wel, maar hebben besloten om te werken zoals gebruikelijk. Beide groepen medewerkers willen wij op 20 november de ruimte geven.” Er vindt constructief overleg plaats met het actiecomité Gelre en de vakbonden om veilige en patiëntgerichte zorg te kunnen blijven verlenen op de actiedag. Uitgangspunt van Gelre is dat tijdens de actie goede patiëntenzorg te allen tijde gewaarborgd blijft. De spoedzorg gaat altijd door.

Afdelingen met een zondagsdienst

Gelre Apeldoorn: operatiekamers, afdeling Radiologie, polikliniek en verpleegafdeling Kind & Jeugd en Neonatologie, verpleegafdeling Oncologie en Endocrinologie, verpleegafdeling Cardiologie en Anesthesie, afdeling Psychiatrie, afdeling Hartfunctie en afdeling Verloskunde.
Gelre Zutphen: operatiekamers, afdeling Hartfunctie, afdeling Radiologie, polikliniek Interne Geneeskunde/Reumatologie/Geriatrie/Radiotherapie, verpleegafdeling en dagbehandeling Interne Geneeskunde.

Gevolgen voor patiënten

De aangekondigde actie op de genoemde afdelingen heeft gevolgen voor patiënten. Galjee: “Dat vinden wij heel vervelend. Geplande afspraken voor niet spoedeisende zorg, die in het geding komen door de actiedag, worden in overleg met de patiënt verzet. Alle patiënten die het treft, worden persoonlijk door onze medewerkers geïnformeerd.”