Aankondiging afscheid Edwin Maalderink bij Gelre ziekenhuizen

24 July 2023

Met ingang van 1 september 2023 zal Edwin Maalderink (48) terugtreden uit zijn functie als bestuurder van Gelre ziekenhuizen. Bijna 7 jaar is hij werkzaam geweest voor het Gelderse ziekenhuis met hoofdlocaties in Zutphen en Apeldoorn.

Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur

Godfried Barnasconi, voorzitter Raad van Toezicht: "Met het vertrek van Edwin neemt Gelre afscheid van een bevlogen bestuurder. Edwin heeft een belangrijke en stimulerende rol gespeeld in het opzetten en inrichten van de ziekenhuisorganisatie. Wij wensen hem alle goeds bij de volgende stap in zijn carrière. De Raad van Toezicht gaat op zoek naar een opvolger."

Edwin Maalderink: “Toen ik eind 2016 werd gevraagd om de Raad van Bestuur van Gelre te versterken was de kernopgave om een nieuwe meerjarenstrategie te ontwikkelen, die uit te voeren en de samenwerking tussen beide hoofdlocaties Zutphen en Apeldoorn te verstevigen. Met onze 2025-strategie “Zorg beter voor elkaar” gericht op samenwerking in de regio, zorg thuis en de leidraad van waarde gedreven zorg, hebben we belangrijke stappen gezet. Bovendien zijn mooie innovaties doorgevoerd op het gebied van diagnostiek en met de implementatie van het nieuwe EPD, als eerste ziekenhuis van Europa met een cloud-configuratie. Tegelijkertijd is er op het gebied van de financiën en de locatieprofielen nog veel werk te verrichten. Met veel werkplezier heb ik me ingezet voor ons mooie ziekenhuis. Het was een leerzame periode op vele fronten en ik blijf natuurlijk ambassadeur van ons prachtige ziekenhuis.”