zorgverlenersportaal | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

zorgverlenersportaal

Huisartsen, apothekers, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde en revalidatieartsen in de regio Apeldoorn en Zutphen hebben toegang tot het Gelre Zorgverlenersportaal. Dit portaal is direct gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Inzage in dossier van uw patiënt

Het Gelre Zorgverlenersportaal geeft u inzicht in het dossier van uw eigen patiënten:

 • U heeft alleen inzage wanneer uw gegevens bij ons bekend zijn. Via dit formulier kunt u zich aanmelden.
 • U heeft alleen inzage in het dossier van uw patiënt, als hij of zij toestemming* heeft gegeven.
 • U mag alleen in de gegevens kijken die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
 • U kunt gegevens alleen inzien en u kunt daarom (ook niet per ongeluk) gegevens bewerken.
 • Het zorgverlenersportaal vervangt de Edifact-berichten niet: die blijft u ontvangen.

*Toestemming
Opt-in: volgens de wet moet een patiënt eerst toestemming aan Gelre geven om zijn of haar gegevens inzichtelijk te maken in het zorgverlenersportaal. U heeft alleen inzicht in het dossier van uw patiënt, indien hij of zij toestemming heeft gegeven. Wijs uw patiënten hier op. De patiënt kan via www.mijnGelre.nl en via toestemmingskaartjes toestemming verlenen. Meer informatie vindt u op Gelre.nl/toestemminggevraagd.

Inloggen zorgverlenersportaal

 • Klik hier om naar het zorgverlenersportaal te gaan.
 • U kunt inloggen met Zorg-ID. Voor Zorg-ID moet de Zorg-ID app worden geïnstalleerd op uw PC.
 • Zorg-ID is alleen beschikbaar voor Windows en macOS en is browser onafhankelijk.
 • U kunt zich vervolgens aanmelden.
 • Single Sign On betekent dat het zorgverlenersportaal 'onderdeel' is van het HIS. De informatie die bij Gelre bekend is van de patiënt, wordt geïntegreerd getoond.

Wat ziet u als u bent ingelogd?

U mag de gegevens inzien van alle patiënten met wie u een behandelrelatie heeft en mits dat nodig is voor de behandeling en de patiënt toestemming heeft gegeven bij Gelre middels Opt-in. Allereerst ziet u een algemene pagina met daarop mogelijke mededelingen. Daarnaast ziet u aan de linkerkant de opties: patiënten en klinische patiënten.

 • Via 'patiënten' kunt u patiënten zoeken door het invoeren van geboortedatum en achternaam of burgerservicenummer.
 • Via 'klinische patiënten' kunnen huisartsen zien welke patiënten van hen op dat moment zijn opgenomen.

Op het totaaloverzicht van een patiënt vindt u de meest recente gegevens waaronder uitslagen van het laboratorium, radiologie, brieven, afspraken en medicatiegegevens. Wij willen u erop wijzen dat de medicatiegegevens die u ziet geen actueel medicatieoverzicht is. Op het overzicht staan dus alleen die gegevens die binnen Gelre bekend zijn.

Menubalk

Via de menubalk kunt u kiezen voor verschillende opties:

 • Klik op 'zoeken' om terug te keren naar de homepage als u naar een andere patiënt wilt zoeken.
 • Klik op 'patiëntinformatie' als u de NAW-gegevens wilt zien, de behandelbeperking (oftewel, is er een afspraak gemaakt met de patiënt over wel of niet reanimeren).
 • Klik op 'afspraken' voor informatie over de afspraken voor uw patiënt in Gelre, de opname, de operatie en de verwijzingen die gemaakt zijn naar de medisch specialisten.
 • Klik op 'dossier' voor alle informatie over allergieën, diagnoses, medicatie en correspondentie.
 • Klik op 'uitslagen' als u de uitslagen wilt inzien van laboratorium, radiologie, en functieonderzoek, brieven, afspraken en medicatiegegevens.
 • Klik op 'overzichten' als u wilt zien welke patiënten opgenomen zijn in Gelre.

Noodprocedure

Als u gegevens wilt inzien van een patiënt buiten uw praktijk en/of van een patiënt waarvan Gelre niet weet dat u hier een behandelrelatie mee heeft, dan kan toegang worden geforceerd door het invullen van een inzagereden. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld tijdens vakantie waarneemt voor een collega. Ook hier geldt dat gegevens alleen in beeld verschijnen als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. U klikt de juiste patiënt aan in de resultaten.

What's new

'What's new' is een handigheidje om per patiënt te zien welke veranderingen er zijn ingevoerd sinds de laatste keer dat u bent ingelogd. Klik bij elk onderdeel op 'meer' voor meer resultaten.

Helpdesk

Voor vragen over het zorgverlenersportaal kunt u het beste dit formulier invullen.

Afmelden

Wanneer u geen inzage meer nodig heeft in het zorgverlenersportaal, kunt u zich afmelden via het formulier.

Complementary Content
${loading}
Scroll