Klinisch Farmaceutisch & Toxicologisch Laboratorium (KFTL) | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Klinisch Farmaceutisch & Toxicologisch Laboratorium (KFTL)

Het Klinisch Farmaceutisch & Toxicologisch Laboratorium doet kwaliteitscontroles en onderzoekt de invloed van lichaamsvreemde stoffen op het menselijk lichaam en het gedrag.

Werkzaamheden farmaceutische toxicologie

Kwaliteitscontrole

Op deze afdeling controleren we de kwaliteit van de grondstoffen die in de geneesmiddelproductie worden gebruikt. Ook controleren we de kwaliteit van de geproduceerde geneesmiddelen. Verder keuren we alle emballage die gebruikt wordt voor geneesmiddelen. Tevens voert het laboratorium microbiologische controles uit op de eigen steriele bereidingen, de dialyse-afdeling en de eigen 'Water for Injection'(WFI) productie van de apotheek.

Toxicologie

Toxicologie onderzoekt de invloed van lichaamsvreemde stoffen op het menselijk lichaam en het gedrag. Voorbeelden zijn vergiftigingsgevallen of het onder invloed zijn van bepaalde stoffen.

We doen daarom analytisch chemisch onderzoek in biologische materialen. Meestal worden bloed (serum) en urine onderzocht op de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen.

Het toxicologische onderzoek bestaat meestal uit een onderzoek, gericht op de aanwezigheid en concentraties van lichaamsvreemde stoffen ten behoeve van diagnostiek en therapiebegeleiding.Ook het onderzoek naar middelenmisbruik ten behoeve van de verslavingszorg en van de bedrijfsgezondheidszorg (“drugs of abuse”) valt onder de noemer toxicologie.

Het laboratorium is deskundig op het gebied van diverse intrumentele analyse technieken. Dit loopt uiteen van titrimetrie, FTIR, UV-Vis spectrometrie, immunochemie, HPLC-DAD, GLC, massaspectrometrie tot atoomabsorptiespectroscopie. Het laboratorium participeert in verschillende externe kwaliteitsprogramma’s en is vertrouwd met validaties van zowel Apparatuur als TDM-analyses.

Het farmaceutisch toxicologisch laboratorium van de Gelre ziekenhuizen voert voor een groot deel ook analyses uit voor externe opdrachtgevers. Dit zijn o.a. voor verpleeghuizen, psychiatrische klinieken, penitentiaire inrichtingen, drugshulpverleningsinstellingen maar ook voor andere laboratoria.

Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

Het laboratoriumonderzoek op lichaamsvreemde stoffen ('xenobiotica') wordt in Nederland verricht in laboratoria van ziekenhuisapotheken. Deze vorm van diagnostiek en therapiebegeleiding vereist uitgebreide kennis en ervaring van de farmacologie en toxicologie.

Therapeutische geneesmiddelenmonitoring is niets anders dan het bepalen van concentraties van voorgeschreven geneesmiddelen en metabolieten in lichaamsvloeistoffen ter ondersteuning van de farmacotherapie.

Contact

  • Ons telefoonnummer is: 055 - 581 86 43
Complementary Content
${loading}
Scroll