Inzet van camera's | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Inzet van camera's

Voor de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers worden camera's ingezet. Cameratoezicht heeft als doel het bewaken en beveiligen van aanwezige personen, goederen, informatie, gebouwen, terreinen, zaken en processen in het ziekenhuis. 

Bij het gebruik van beeldopnamen wordt onderscheid gemaakt in cameratoezicht en monitoring. 


Cameratoezicht

Cameratoezicht is bedoeld voor bewaken en beveiligen van aanwezige personen, goederen, informatie, gebouwen, terreinen, zaken en processen in het ziekenhuis. Daarnaast kan cameratoezicht incidenten vastleggen. De beelden die worden gemaakt kunnen worden gebruikt als bewijsvoering. We houden hierbij rekening met de privacy van betrokken personen. 

Op deze plekken is cameratoezicht:

  • In- en uitritten van het parkeerterrein en de parkeergarage;
  • Overzicht camera’s op parkeerterrein;
  • In- en uitgangen tot het ziekenhuis en de bijbehorende ambulancehal;
  • Centrale hal en kruispunten van grote stromen mensen. Dit geldt voor zowel Apeldoorn als Zutphen.

Hoofd Beveiliging heeft toegang tot de beelden. De beelden worden maximaal 28 dagen bewaard. Als de beelden nodig zijn voor bewijsvoering van een strafbaar feit mogen ze langer worden bewaard.

Monitoring

De beelden bij monitoring worden niet vastgelegd. Ze zijn bedoeld voor patiëntbewaking en observatie. Alleen het behandelend team van de patiënt heeft op dat moment toegang tot de livebeelden. Zo kunnen zij de gezondheidstoestand van patiënt volgen. De aanwezigheid van camera’s wordt bij de afdeling vermeld en zijn goed zichtbaar geplaatst.

Complementary Content
${loading}
Scroll